Toplumsal ilerlemede 20. sıradayız

Deloitte'un Harvard Business School ile 50 ülkeyi değerlendirerek oluşturduğu Toplumsal İlerleme Endeksi'nde Türkiye 20. sırada yer alırken, İsveç, İngiltere ve İsviçre ilk üçte bulunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Deloitte, 2013 Toplumsal İlerleme Endeksini yayımladı. Harvard Business School öğretim üyelerinden Profesör Michael Porter'ın önderliğinde çalışan grubun tasarladığı endeks, ulusal politikaların, yatırımların ve toplumsal ilerlemenin ekonomik büyüme ile nasıl bir bağlantısı olduğunu ortaya koyuyor. 

Washington merkezli ve toplumsal gelişim araştırmalarına odaklanan Social Progress Imperative'in Deloitte işbirliği ile hazırladığı raporda 50 ülke, temel insan ihtiyaçları, refah ve fırsatların dayanakları özelinde toplumsal ve çevresel performanslarına göre incelemeye tabii tutuluyor. 
Endekste, her ülkenin bu alanlar arasından hangilerinde kendisine yatırım yapması gerektiği belirtiliyor. Bu sonuçlara ise, uluslararası tanınırlığı olan datalar ve istatistiki teknikler kullanılarak ulaşılıyor. 

Beslenme, hava, su ve besin güvenliği, barınma, kişisel güvenlik, temel bilgiye ulaşım, iletişim ve bilgi araçlarına ulaşım, sağlık ve iyi yaşam, ekosistemin sürdürülebilirliği, kişisel haklar, yükseköğrenime erişim, kişisel özgürlük ve seçme özgürlüğü ile eşitlik ve dahil edilme gibi 12 kategoriye sahip endekste hiçbir ülkenin bu alanlarda tam puan alamaması dikkat çekiyor. 

Türkiye toplumsal ilerlemede 20. sırada

Kanada, Çin, İngiltere, İsveç ve İsviçre gibi ülkeleri geride bırakarak en yüksek altıncı puanı alan ve barınma konusunda iyi bir sıralamada bulunan Türkiye, sağlık ve iyi yaşam ile yükseköğrenime erişebilirlik alanlarında da genel sıralamaya paralel bir eğilim gösteriyor.  

Endekse göre toplumsal ilerlemenin en ileri olduğu ilk üç ülke sırasıyla İsveç, İngiltere ve İsviçre olurken, Türkiye ise endeksin 20. sırasında bulunuyor. 
Bu sıralamayla Çin, Rusya, Güney Afrika, Meksika, Kolombiya, Peru, Endonezya ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, İsrail, Polonya, Kosta Rika gibi ülkelerin gerisinde kalıyor. 

"Temel insan ihtiyaçları" açısından gelişmişlik düzeyi sıralamasında, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerini geride bırakarak 14. sırada bulunan Türkiye, refahın temini konusunda ise, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerini geride bırakarak listede 21. sırada yer alıyor. 

Söz konusu "fırsatlar" olduğunda ise Türkiye 33. olurken, kadınların eğitimi alanında, Kenya ve Mısır ile hızlı bir artış eğilimi gösteren ülkeler arasında sayılıyor. Kadınların eğitimi konusunda ilk iki sırayı Kanada ve Güney Kore alıyor. 

Refahta İsviçre, fırsatta ABD iyi 

Temel insan ihtiyaçlarına göre 50 ülkenin en önüne çıkan Japonya iken, refahın en yüksek olduğu ülke İsviçre, fırsatların en iyi olduğu ülke ise ABD olarak belirtiliyor.