Türkiye, milli botanik bahçesine kavuşuyor

Ankara Eskişehir yolunda kurulması planlanan Türkiye'nin ilk milli ve akredite botanik bahçesinin imar planı çalışmaları son aşamaya geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
ANKARA  - Türkiye'de bir ilk olacak milli botanik bahçesinin kurulma çalışmaları hız kazandı.
Türkiye'nin ilk milli ve akredite botanik bahçesi, Ankara'da, Eskişehir yolunda Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) arazilerinin de bulunduğu, Bakanlığın merkez kampüsüne bitişik alanda kurulacak ve modern tekniklerle donatılmış yoğun araştırma ve sergileme yapılan günümüz dünya botanik bahçeleri seviyesinde bir bahçe olacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yaklaşık 2000 dekar alanda kuruluş çalışması yürütülen milli botanik bahçesinin imar planı çalışmaları son aşamaya geldi. İmar planının bitmesinin ardından plan onaya sunulacak ve milli botanik bahçesinin altyapı, elektrik, bulama, ihata, iklimsel seralar, tesisler gibi alt projeleri için ayrı ayrı ihaleye çıkılacak.
Türkiye'nin florasını tanıtmak ve nadir bitkilerin korunarak dünyadaki prestijinin artması açısından büyük önem taşıyan botanik bahçesinde ağırlıklı olarak Türkiye'nin endemik bitkileri yer alacak. Dünya bitki çeşitlerinden de örneklerin yer alacağı bahçede ayrıca göletler üzerinde su bitkilerine de yer verilecek. Botanik bahçesinde ayrıca seralar da bulunacak.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bir anfi tiyatro projesinin de yer almasının düşünüldüğü bahçede, bilimsel çalışmalar yapılacak ve bu kapsamda bilim adamlarına yönelik çalışma alanları oluşturulacak.
Milli botanik bahçesi ile bilimsel çalışmaların yapılmasının yanı sıra başta ilkokullardan başlayarak halkın Türkiye'nin genetik bitki kaynaklarına ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin milli botanik bahçesinin yapılmasıyla elde edilecek ekolojik faydaların yanında sektör istihdamına katkı sağlanılacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yatırımına ve araştırma çalışmalarına ek olarak üniversitelerin söz konusu yatırım üzerinden yapacakları araştırma çalışmaları da botanik bahçesinin gelişimi, yeni türlerin eklenmesi ve bilimsel araştırmaların yapılabilmesi yönüyle orta ve uzun vadede korunan, tanınan bitki türlerin ekonomik çıktılarına katkı sağlayacak.
Milli botanik bahçesinin kurulması için 85 milyon liralık yatırım ödeneği ayrılırken, imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile yüzde 99,4'ü yeşil alan olacak bir yatırım gerçekleştirilecek.
 
Dünyada 148 ülkede botanik bahçesi bulunuyor
 
Botanik bahçeleri, canlı bitkilerin bilimsel araştırmalar, koruma, sergileme eğitim amacıyla dokümantasyonlu koleksiyonlar halinde bulunduruldukları kurumlar olarak tanımlanıyor. Dünya üzerinde 148 ülkede botanik bahçesi bulunuyor ve bu botanik bahçeleri 4 milyonun üzerinde bitki koleksiyonlarına içinde barındırıyor. Bu koleksiyonların içinde 80 bin tür bitkinin örnekleri bulunuyor. Bu da dünyadaki bilinen türlerin üçte birine tekabül ediyor.
Doğanın kentsel baskılar sonucu bozulması ve nesli tükenmekte olan floranın gelecek nesillere aktarılmasında botanik bahçelerinin büyük önem taşıyor.
Anadolu, üç iklim kuşağının (euxin, Akdeniz ve kara iklimi) kesiştiği bir bölge olarak, dünyada en çok türü barındıran bölgelerden birisi olduğu dikkate alındığında biyolojik çeşitliliğin korunması için bu türlerin acilen korunmaya alınması önem taşıyor. Botanik bahçesi de bu ihtiyacı karşılayacak önemli araç olarak yerini alıyor.