7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27724

Resmî Gazete
MEVZUAT
YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI
974    Sayıştay Üyesi Hicabi DURSUN'un Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilmesi Hakkında Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—  Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 329)
—  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.