Sağlık turizmi geliri 6 milyar dolara ulaştı

Şubat 2019’dan bu yılın ekim ayına kadar yurt dışından 2 milyon 655 bin 720 kişinin tedavi için geldiği Türkiye, sağlık turizminden 5 milyar 987 milyon 668 bin dolar gelir elde etti. Bu rakamın 1,6 milyar doları ise bu yılın ilk 10 ayında elde edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 4 Şubat 2019’da kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) internet sitesindeki verilere göre, 2019 yılında sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de 701 bin 46 hasta sağlık hizmeti aldı. Sağ­lık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı zi­yaretçi ve yurt dışında ikamet eden va­tandaş ziyaretçilerden elde edilen tu­rizm geliri ise aynı yıl için 1 milyar 492 milyon 438 bin dolar oldu.

Küresel Kovid-19 salgınının yaşan­dığı 2020 yılında ise sağlık turisti sa­yısında gözle görülür azalma yaşandı. 2020’de 407 bin 423 hasta, sağlık hiz­meti için Türkiye’yi tercih etti. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yaban­cı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen tu­rizm geliri, 2020’de 1 milyar 164 milyon 779 bin dolara geriledi.

Bu yıl 876 bin 521 kişi geldi

Geçen yıl ise 670 bin 730 kişi sağ­lık hizmeti için Türkiye’yi tercih etti. 2021’de sağlık turizminden elde edilen gelir, 1 milyar 726 milyon 973 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’ye, 2022 yılının ekim ayına kadar 876 bin 521 kişi sağlık hizmeti al­mak için geldi ve buradan elde edilen gelir 1 milyar 603 milyon 478 bin dolar oldu.

Şubat 2019’dan bu yılın ekim ayına kadar sağlık turizminde Türkiye’yi ter­cih eden kişi sayısı toplam 2 milyon 655 bin 720 olurken, 5 milyar 987 milyon 668 bin dolar gelir elde edildi.

Tıbbın birçok alanında hizmet sunu­lan sağlık turizminde, belli branşlar ilk tercihler arasında yer aldı.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla, kadın hastalıkları, dahiliye, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş he­kimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfek­siyon hastalıkları ve kulak-burun-bo­ğaz oldu.