“Depremleri değil, ancak sistemi değiştirebiliriz”

Merkez üssü Düzce olan 12 Kasım 1999 depreminin 19. yılında TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, BAOB Ortak Salon’da bir basın açıklaması yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA- TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapılan açıklamada, “İnsan onuruna yakışır, sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamak her insanın hakkıdır. Depremi asla unutturmadık ve asla unutturmayacağız. 17 Ağustos Kocaeli Depreminin 3 ay sonrasında yaşanan bu ikinci afet, ülkemiz deprem gerçekliğinin ne derece göz ardı edilmiş olduğunu ağır bir fatura ile birlikte ortaya çıkardı. 12 Kasım 1999 Depreminin üzerinden geçen 19 yılın ardından geriye baktığımızda verilen sözlerin, yetkililerin bildik söylemleri olmanın ötesine geçmediğini görüyoruz. En son örneğini 23 Ekim 2011 Van depreminde yaşadığımız gibi 19 yıllık süre sonunda hala işin başındayız, afetlere hazırlık konusundaki hızımız kelebek uçuşunu geçemedi” dedi.

Depremlerin doğal sürecin bir parçası olduğuna işaret eden Tetik, “Ancak, var olan ekonomik, siyasal, kültürel ve afet yönetim sistemimiz içinde bu doğa olaylarının afete dönüşmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor, depremleri değiştiremeyiz ancak sistemi değiştirebiliriz” diye konuştu. Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede yaşamanın her yurttaş için temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Ferudun Tetik, çözümün bir parçası olmak için demokratik kitle örgütleri, sendikalar, mahalle dernekleri gibi sivil katılımının afet hizmetlerine yönelik her aşamada eşgüdüm içerisinde olması gerektiğine işaret etti. Tetik, “Sorunu çözmekten uzak, özelleştirmeci anlayışın ve sistemin değiştirilmesi, bu sistem yerine kamusal yarar ve denetimin egemen olduğu yeni bir sistemin inşa edilmesi gereklidir. Depremleri değiştiremeyiz, ancak sistemi değiştirebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Bu konularda ilginizi çekebilir