Pamuk lisanslı depo tebliğinde değişiklik

Pamuk, hasat döneminden itibaren 24 ay süreyle depolanabilecek

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Pamuk, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilecek. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Buna göre, karıştırılarak depolanan pamuklarda, depodan geri alınan pamuk miktarının ürün senedinin temsil ettiği miktarın altında olması halinde lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye, üzerinde olması halinde ise mudi tarafından lisanslı depo işletmesine aradaki ağırlık farkından doğan bedel pamuğun depodan geri alındığı tarihte o pamuğa ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak ödenecek. 

Tebliğde "Pamuğun standart net ağırlığı prim ve indirim tarifesi" maddesi "Kalite kaybı ile prim ve indirim tarifesi" olarak değiştirilirken, söz konusu maddeye göre, karıştırılarak depolanan pamuğun, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı alınıp ilan edilen cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esas olacak. 

Kalite farklılıkları tazmin edilecek

Ortaya çıkabilecek kabul edilemez kalite farklılıkları ise prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilecek. 

Pamuğun mudiye tesliminde kabul edilemez kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim ve indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir sınırlar içindeki değerlere göre, mudinin lisanslı depodan teslim aldığı pamuk, teslim ettiğinden kaliteli çıkar ise, mudi tarafından pamuğun niteliğine göre teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak, lisanslı depo işletmesine kalite farklılığından doğan fiyat farkı indirim tarifesi olarak ödenecek. 

Mudinin lisanslı depoya teslim ettiği pamuk, teslim aldığından kaliteli çıkar ise, lisanslı depo işletmesi tarafından pamuğun niteliğine göre teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak, mudiye kalite farklılığından doğan fiyat farkı prim olarak ödenecek. 

 

Etiketler