30 °C

'One Young World' önergesi açıklandı

Önergede katılımcılar siyasi liderlere çağrıda bulundu

'One Young World' önergesi açıklandı
İSTANBUL - Sabancı Holding'in Türk delegasyonunun resmi sponsorluğunu üstlendiği şubat ayında Londra'da gerçekleştirilen, "One Young World Zirvesi"ne katılan gençlerin görüşleri doğrultusunda oluşturulan önerge açıklandı. 
Önerge, zirvede ele alınan daha iyi bir gelecek için yeni bir politik liderlik anlayışının geliştirilmesi, küresel iş dünyası ve toplumun geleceğinin ekonomik yönden gelişimine katkısı, inançlararası diyalog, çevre sorunları, medyanın değişen kimliği ve gücü ve sağlık konularına yönelik olarak tüm dünyadan bine yakın gencin beklentilerini dile getiriyor. 
Zirveye katılarak görüşlerini paylaşan delegeler arasında 15 Türk genci de bulunuyor.
2010 yılında ilk kez gerçekleştirilen "One Young World Zirvesi"ne Türk gençlerinin katılımını sağlayan Sabancı Holding gelecek yıllarda da desteğini sürdürmeyi hedefliyor.
One Young World önergesinde şu görüşler dile getirildi:
"Pozitif bir Gelecek için Liderlik Gelişimi: İnsan haklarının korunmasının zorunlu olduğu inancıyla,
Siyasi liderlerimizi, bizden destek istemeden önce, insanlık sorunlarına bakış açılarını net olarak ortaya koymaya davet ediyoruz.
Global İş Dünyası ve Toplumu Şekillendirilmesindeki Rolü:
Çokuluslu kurumların etik davranmak konusunda önemli sorumluluk taşıdıkları inancıyla, Küresel şirketleri, yoksulluğa karşı mücadelede kendilerine düşen rolü belirlemeye ve yerine getirmeye davet ediyoruz.
Medyanın Değişen Yüzü ve Gücü: İfade özgürlüğünün başarılı bir toplum yaratacağı inancıyla, Medyayı, gücünü ve etkisini kullanarak gerçeklerin ve bireysel özgürlüğün korunmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz.
Çevrenin Korunması: İklim değişikliğinin gelecek kuşaklar üzerinde ciddi etkileri olacağı inancıyla, Hükümetleri, karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik hedeflerin üzerinde anlaşarak, 2020 yılına kadar bu hedeflerin gerçekleştirilmesini garanti edecek daha ihtiyatlı yasal tedbirler almaya davet ediyoruz.
Global Sağlık Ajandası: Sağlık hizmetlerinin ve iyi beslenmenin herkes için bir hak olduğu inancıyla, Şirketleri, hükümetleri ve sivil toplumu, sağlık hizmetleri ve iyi beslenme hakkında halkı bilinçlendirme ve bu imkanların  sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda  hep birlikte, daha etkin çalışmaya davet ediyoruz.
Dinlerarası Diyalog: Din adına savaşmanın asla kabul edilemeyeceği inancıyla, Tüm dini liderleri ve inananları uluslar, ırklar ve mezhepler arasında barış getirmek için çalışmaya davet ediyoruz."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap