Bahçeşehir'den TEOG'a alternatif model önerisi!

Bahçeşehir Üniversitesi 9 bin kişi ile görüşerek 'Ortaokulu Güçlendirme ve Liseye Geçişte Model Önerisi' hazırladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Eğitim gündemi hareketli. Türkiye, üniversite sınavlarını, liselere geçiş modelinin ne olacağını tartışıyor. Kaldırılan TEOG yerine nasıl bir sistemin getirileceği merak konusu. İşte tam da bu sırada Bahçeşehir Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışmalarını sürdürdüğü yeni modele ilişkin detaylı bir araştırma-rapor hazırladı. Dokuz bin kişiyle görüşülerek hazırlanan raporda ortaokulların güçlendirilmesine vurgu yapılırken, liselere geçişte alternatif ve uygulanabilir modeller de hazırlandı.

Rapor ve örnek model Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sunuldu. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan rapor için dokuz bin kişi ile görüşüldü. Akademisyen, öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürlerinin görüşleri alınarak hazırlanan rapor, okulların gerçek amaçlarını hayata geçirmeye yönelik bir takım öneriler içeriyor.

Yalnızca liseye geçiş sisteminin belirlenmesinin tek başına yeterli olmadığını, öğrencilerin 4 yıllık eğitimi süresince akademik ve sosyal gelişiminin sistemli bir biçimde izlenerek, bütünsel gelişimlerini destekleyecek bir ölçme–değerlendirme modelinin getirilmesi gerektiği raporda vurgulanan önemli bir detay olarak ortaya çıkıyor. Raporda 'Ortaokulların güçlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin artırılması' ile 'eğitim tekrar okula dönecektir' mesajı veriliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sunulan modelin iki boyutu var. İlk boyut ortaokul süresince öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin sistematik izlenmesi ve değerlendirilmesi; ikinci boyut ise öğrencilerin liselere yerleştirilmesi.

'E-Okul'a Gelişim İzleme Modülü'

Raporun ilk boyutunu 'Süreç İzleme ve Değerlendirme' kısmı oluşturuyor. Bu kısım; öğrencilerin okula ilgi ve bağlılığının artırılması, öğrencilerin bütünsel gelişimlerinin ön plana çıkarılması ve süreç değerlendirme de öğretmen, okul ve eğitim bölgeleri ile ortaklık kurulması ve okulun karar vermede ve öğrenci yönlendirmede etkin hale getirilmesini amaçlıyor.

E-okula bir Gelişim İzleme Modülü eklenmesini öneren rapor, her öğrencinin Ortaokul Performans Puanı'nın hesaplanmasını tavsiye ediyor. Raporun bir diğer aşamasında ise liselere yerleştirmeye ilişkin alternatif model önerileri bulunuyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan modele göre özel liseler ve özel yabancı liselere öğrenci kabul kriterlerini kendileri belirlemeli ve okul çerçeve yönetmelikleriyle MEB'den onay almalı.

Özellikli liseler olarak tanımlanan resmi Fen Liseleri, resmi Sosyal Bilimleri Liseleri ve Proje Okulları'na giriş için ise MEB tarafından Haziran ayının ilk haftasında bir sınav yapılması öneriliyor. Okul Yönlendirme Kurulunun oluşturduğu Öğrenci Yönlendirme Raporu'nun tavsiye olarak veliye sunulması ve tavsiyeleri doğrultusunda isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi öneriliyor.

Sorularda yüzde 70-30 dağılımı

Raporda ayrıca sınavın nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da yer alıyor. Sınavın yüzde 70 çoktan seçmeli, yüzde 30 da açık uçlu sorulardan oluşmasını öneren modelde, okul performans puanının da eklendiği Liselere Yerleştirme Puanı ile merkezi yerleştirme yapılmasının altı çiziliyor.

Özel liseler, özel yabancı liseler ve özellikli liseler dışında kalan liselerde ise (Resmi Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri, Diğer Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri) yerleştirmenin 'İstek Odaklı Adrese Dayalı Yerleştirme' ile yapılması raporda tavsiye ediliyor.

Öneride hangi maddeler var?

► Ortaokula adım atan öğrencinin dört yıl boyunca hem akademik hem de sosyal gelişimi takip edilecek.

► Okulun dış paydaşlarla işbirliği desteklenecek.

► Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda yetkinlik kazanmaları sağlanacak ve belgeleri sisteme eklenecek.

► Akademik değerlendirmede mevcut uygulamada karşılaşılan en önemli endişe, objektif değerlendirme ve ölçmenin yapılamaması geliyor.

► Bahçeşehir Üniversitesi tarafından önerilen modelde ise sınavların bölgesel akademik değerlendirme olarak yapılması ve bu sınavların liselere yerleştirmede tek kaynak olarak kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Etiketler