125 milyar liralık 'süper teşvik' için geri sayım

Ekonomi Bakanlığınca, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında hayata geçirilecek 19 firmaya ait toplam yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 proje desteklenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi geliştirildi.

Bu kapsamda, 2,9 milyar lira harcamayla Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapılacak ve 900 kişiye istihdam sağlayacak metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi yatırımı için destek kararı imzalandı.

Söz konusu sistem çerçevesinde birçok firmayla görüşmeler sürerken, bugüne kadar petrokimya, savunma sanayi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde hayata geçirilecek 19 firmaya ait toplam yatırım tutarı 125 milyar lira olan 23 projenin desteklenmesi kararı alındı.

"Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında firmalara sertifikalarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Mart'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor.​

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi i̇ndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi i̇stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi i̇şveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi şeklindeki desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.

Bu konularda ilginizi çekebilir