11 °C

165 maden sahası aramalara açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 165 adet maden sahasını ihale etmek üzere aramalara açacak

165 maden sahası aramalara açılıyor

ANKARA -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 165 adet maden sahasını ihale etmek üzere aramalara açacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren toplam 165 adet maden sahasını aramalara açacak. Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecek.
Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı ihale bedelinin yüzde 20'sinden az olmayacak

İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak. Yapılan ihale sonucu; ihaleyi kazanan müracaatçının kendisine tanınan kanuni süre içerisinde ihale bedelini yatırarak makbuz aslının bir dilekçe ekinde İhale Koordinatörlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekecek.
İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanacak. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybedecek, yatırılan ihale bedeli iade edilmeyecek ve saha yeniden ihale programına alınacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.