21 °C

Aracı kurumların sermaye yeterliliği yönetmeliğinde değişiklik

Aracı kurumların sermaye yeterliliği yönetmeliğinde değişiklik

Aracı kurumların sermaye yeterliliği yönetmeliğinde değişiklik

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının, belirlenen yükümlülüklerin altına düşmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla teminat mektubunun yanı sıra nakit blokaj da yapılabilecek. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğine göre, aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının, belirlenen yükümlülüklerin altına düşmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için şekli ve içeriği SPK tarafından tespit edilen teminat mektubu veya nakit blokaj kullanılabilecek. Teminat mektubunun, sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün yerine getirilmesine kadar, İMKB Takas ve Saklama Bankası'nda 3 ayı geçememesi yönetmelikle hüküm altına alınan blokaj süresi, işlemlere başlanmış olmakla birlikte söz konusu işlemlerin aracı kurumlardan kaynaklanmayan nedenlerle 3 aylık süre içerisinde tamamlanamaması halinde, başvuruya bağlı olarak 3 ay daha uzatılabilecek.