‘Çalışma yaşamında şiddete sıfır tolerans!’

KAGİDER, TurkishWIN, UPS iş birliğinde kurulan, 2019 yılında EBRD'nin paydaş olduğu Kadın Liderlik Platformu, ILO iş birliğinde İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), TurkishWIN, UPS iş birliğinde kurulan, 2019 yılında Avrupa İmar ve Kalkında Bankası’nın (EBRD) paydaş olduğu Kadın Liderlik Platformu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde İstanbul’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. “Çalışma Yaşamında Şiddete Sıfır Tolerans’ başlıklı toplantıda, iş yaşamında şiddetin sonlandırılması için yapılan çalışmalar, çözüm önerileri ve iyi örnek uygulamalar üzerinde duruldu.

Şiddet ve taciz, kadınların iş gücü katılımlarının erkeklerle eşit oranlarda olmamasının temel sebeplerinden birisi. Kadınlar ve erkeklerin yoğun olarak yer aldıkları istihdam biçimlerindeki farklılıkların ardında da kadına yönelik şiddet önemli bir neden olarak yer alıyor.

Araştırmalar da çalışma yaşamında kadına yönelik şiddetin yoğun olduğunu verilerle destekliyor. Örneğin İngiltere’de, kadınların yarısından fazlası, 18-24 yaş arasındaki kadınların ise üçte ikisi, iş yerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtiyorlar. USAID’in çalışması da çalışma yaşamında en çok şiddete maruz kalanların genç kadınlar olduğunu ortaya koyuyor. ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 2019 verilerine göre ise halkla doğrudan temas hâlinde çalışan kadınların %42’sinin üçüncü şahıs şiddeti yaşadığı tahmin ediliyor. 

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm veriler kadınların çalışma yaşamında yer almasının ve karar verici pozisyonlara gelmesinin önünde şiddetin ciddi bir engel olarak yer aldığını gösteriyor. Bu gerçek, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin ayıbıdır. Bugün burada “çalışma yaşamında şiddete sıfır tolerans” demek için buluştuk. Buradan kamu ve özel sektöre de çağrımızı yapıyoruz.”