10 °C

CarrefourSA'ya 'satış' izni

RK, CarrefourSA'ya ait Bayrampaşa Alışveriş Merkezi'nin, Bainbridge II Properties S.a.r.l tarafından satın alınmasını onayladı

CarrefourSA'ya 'satış' izni

ANKARA - Rekabet Kurulu, CarrefourSA'ya ait Bayrampaşa Alışveriş Merkezi'nin, Bainbridge II Properties S.a.r.l tarafından satın alınmasına izin verdi.

Kurul'un konuya ilişkin kararı, Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında yayımlandı. Rekabet Kurulu, 31 Temmuz 2008'de yaptığı toplantıda, Bayrampaşa Alışveriş Merkezi'nin Bainbridge II Properties S.a.r.l. tarafından Bayrampaşa Center Gayrimenkul Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'den devralınması işlemini karara bağladı. Buna göre, devir işlemine, hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağından izin verildi. Kurul, periyodik muayene hizmetlerinin alt işletmeciler tarafından verilmesini sağlamak üzere imzalanan 'Alt İşletim Sözleşmesi'ne muafiyet tanınması talebine ilişkin yaptığı incelemeyi de tamamladı. İnceleme sonunda, TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile 2K Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. arasında imzalanan "Alt İşletim Sözleşmesi"nin rekabet kısıtlamalarına ilişkin hükümler içerdiğine karar verildi ve şöyle denildi:

"Söz konusu sözleşmeye alt işleticinin sunulmasında kullanacağı, belirlenen niteliksel standartlara uygun araç-gereci ve söz konusu araç gerece ilişkin belirlenen niteliksel standartlara uygun bakım ve onarım hizmetini tercih edeceği sağlayıcıdan alabilmesinin engellenmemesi,

Araç muayene hizmeti sunan alt işletmecilerin ve bu teşebbüslerin tek başına kontrolüne sahip ortaklarının yeni motorlu kara nakil aracı pazarı, otomotiv yedek parça ve aksesuar satışı pazarı ile otomotiv ürünleri bakım ve onarımı pazarlarında faaliyet göstermemeleri koşullarıyla muafiyet tanınmasına karar verilmiştir."

Rekabet Kurulu ayrıca, Corio Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Ltd. Şti'nin, Yaylada Yatırım İşletmecilik A.Ş'nin hisselerini devralması işlemine hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağından izin verdi.

Öte yandan kurul, TIM Trakya İş Merkezi Yatırım ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Corio Yatırım Holding A.Ş., Corio N.V., VIB Norş America B.V., Bocan B.V. ve Patio Onroerend Goed B.V. tarafından devralınması işlemine de hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağından izin verdi. Kararda, "Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün, ilk ve ikinci kapanış tarihleri arasında ve ayrıca son kapanış tarihinden itibaren üç yıl olacak şekilde düzenlenmesi halinde yan sınırlama kabul edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kurul, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş'nin yüzde 3,11 oranındaki hissesinin RP Explorer (Neşerlands) B.V. tarafından SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş'den devralınması işlemine izin verilmesi talebine ilişkin yapılan incelemesini de tamamladı. Buna göre, "Hissedarlık Anlaşması ile azınlık hisselerini devir alan tarafa tanınan veto haklarının bahse konu tarafa teşebbüsün yönetimi üzerinde belirleyici etki sağlama yetkisi vermemesi, dolayısıyla devir işlemi öncesine göre teşebbüs üzerinde kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığına karar verilmiştir" şeklinde görüş bildirildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap