Çevresel faaliyetlerde istihdam artıyor

Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin sayısı, 2010-2015 döneminde yüzde 54 artış gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye'de 2010-2015 döneminde çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin sayısı, yüzde 54 artışla 52 bin 457'den 80 bin 827'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, söz konusu dönemde çevresel istihdamda dikkat çekici bir artış yaşandı.

Belediyeler ve mahalli idare birlikleri hariç kamu ve iş sektöründeki (girişimler, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayi, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve benzeri) çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin sayısı 2010 yılında 52 bin 457 iken yüzde 54 artışla 2015 yılı sonunda 80 bin 827'ye yükseldi.

Kamunun çevresel faaliyetlerde istihdam ettiği personel sayısı 2010 yılında 8 bin 298 iken, 2015 yılında yüzde 22,3 azalışla 6 bin 445'e geriledi. Aynı dönemde iş sektörünün çevresel faaliyetlere yönelik istihdamı ise yüzde 68,4 artarak 44 bin 159'dan 74 bin 382'ye ulaştı. İş sektörü içinde yer alan "girişimler" tarafından istihdam edilen personel sayısı bu dönemde 43 bin 583'ten 73 bin 257'ye çıktı.

Söz konusu sektördeki "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" yüzde 137'lik artış oranıyla istihdamın en çok yükseldiği alan oldu. Bu alanda 2010 yılında 19 bin 925 kişi istihdam edilirken, 2015 yılında bu rakam 47 bin 241'e yükseldi.

İş sektörü kapsamında yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde ise çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin sayısı 2010 yılında 576 iken, yüzde 95,3 artışla 2015 yılında bin 125'e çıktı.

Bu dönemde çevresel faaliyetlerde istihdam edilen erkeklerin oranı kadınları geçti. Kadın personel sayısı 2010 yılında 6 bin 774 iken, 2015 itibarıyla 8 bin 66'ya yükseldi. Erkek personel sayısı ise 45 bin 683'ten yüzde 59,3'lük artışla 72 bin 761'e ulaştı.

Bu konularda ilginizi çekebilir