18 °C

Doğalgaz dağıtımcıları için ihale dönemi

Doğalgaz dağıtımcıları için ihale dönemi

Doğalgaz dağıtımcıları için ihale dönemi

İSTANBUL - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı karara göre, doğalgaz sektöründe dağıtımcıların yapacakları alımların ihale ile gerçekleştirilmesi dönemini başlatıyor. EPDK'nın hazırladığı, "Dağıtım şirketlerinin Doğal Gaz Alımlarına ilişkin Tebliğ" taslağı, doğalgaz alım ihalelerinin bir yıllık dönem için yapılmasını, iki kez yapılacak ihalelerde ise yeterli sayıda teklif gelmezse, alımların BOTAŞ'tan yapılmasını öngörüyor. BOTAŞ, ilgili şirkete uygulayacağı doğalgaz satış fiyatını, kurul tarafından düzenlenen üst sınır fiyatını geçmeyecek şekilde belirleyecek. Yeni düzene geçilmesi için bir aylık süre verilirken, mevcut sözleşmelerde uzatıma gidilemeyecek. İhale şartnamesi dağıtım şirketlerince hazırlanacak ve ihalenin yapılacağı tarihten 90 gün önce EPDK'ya sunulacak. EPDK'nın değiştirilmesini, çıkarılmasını ya da eklenmesini istediği hükümlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak. İhaleye katılacak tedarikçiler, bilgi amaçlı olmak üzere arz kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler ile arz güvenliğinin sağlanması ile ilgili bilgi, belge ve dokümanı ihaleden önce ilgili dağıtım şirketine sunacak. Tedarikçiler ihalede teklif edecekleri oranda doğalgazın arzını dağıtım şirketinin ihale şartnamesinde belirttiği şartları sağlayacak şekilde karşılayacaklarını taahhüt eden taahhütnameyi dağıtım şirketine sunacak. İhalede gelen tekliflerin toplamının dağıtım şirketi öngörülen doğalgaz alım miktarından fazla olması durumunda, ihaleyi kazanan teklifler en ucuz fiyattan başlayarak belirlenecek.