Dönüşüm, 180 milyon kadını işinden edecek

Dünya Gazetesi - Mehmet Kaya

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Uluslararası Para Fonu, (IMF) sayısal teknolojik dönüşümün istihdama etkilerini cinsiyet yönünden ele aldığı çalışmasında, kadınların teknolojik dönüşümden dolayı işini kaybetme riskinin erkeklerden daha yüksek olduğunu buldu.

“Cinsiyet, Teknoloji ve İşin Geleceği” başlığıyla yayımlanan çalışmada, 28 OECD ülkesi ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Singapur’un dahil edildiği çalışmada 26 milyon kadının işinin teknolojik dönüşümden etkileneceğini ortaya konuldu. Küresel olarak ise 180 milyon kadının teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybedebileceği belirtildi.

IMF çalışmasında gelecekte değişimin insanların istihdama etkilerinin en önemli ekonomik sorun alanlarından biri olduğu vurgulandı. Bu çalışma alanında kadınların istihdamının öne çıkarıldığı IMF çalışmasında, mevcut koşullar altında dahi kadınların erkeklere göre daha fazla “rutin işler” (daha emek yoğun-vasıfsız işlerde) çalışmakta olduğuna işaret edildi. Bu nedenle sayısallaşma ve otomasyonun en fazla bu gruptaki işleri, dolayısıyla kadınların istihdamını etkileyeceği anlatıldı.

En riskli grup 40 yaş üstü

Sayısallaşma ve beraberindeki yüksek düzeyli otomasyonun araştırmaya konu gruptaki 26 milyon kadının gelecek 20 yıl içinde işini yüksek düzeyde tehdit ettiği bulgusu sunulan çalışmada, ülkelere göre değişse de 40 yaş üstü ve daha az eğitimli kadınların en fazla işini kaybetme riski içinde olan grup olduğu belirtildi. Kadınların daha fazla STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında eğitim görmeye başlaması ile geleneksel olarak kadın istihdamının yoğun olduğu eğitim ve sağlık başta olmak üzere bazı sektörlerin istihdam artışı yaşayacak olması ise olumlu yön olarak çalışmaya yansıdı. Sayısal dönüşümün getirdiği esneklikten kadınların da faydalanmasının olası görüldüğü belirtilen çalışmada, bu olumlu tarafları törpüleyen unsur ise; yönetim kademelerindeki kadın sayısının azlığı olarak öne çıkarıldı.

Çıkış STEM’de...

Karar alıcıların değişim döneminde cinsiyet boşluğunu da dikkate alan bir yaklaşım belirlemesi gerektiği belirtilen çalışmada şu öneriler ön plana çıkarıldı: Kadınların eğitimine daha fazla dikkat edilmesi. STEM alanında kadın girişimlerinin desteklenmesi ve cinsiyetçi kalıp yargılara karşı mücadele edilmeli. Çalışan kadınların yeteneklerinin geliştirilmesi için vergi indirimi vb. yollarla hayat boyu öğrenme desteklenmeli. Yönetici ve liderlik pozisyonundaki kadın boşluğunun (sayı azlığının) kapatılması için özel çalışma yürütülmeli.

Bu konularda ilginizi çekebilir