'Ekonominin temeli sağlam ama yatırım şevkimiz kırıldı'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, hane halkı borçlanma düzeyi ile döviz seviyesine bağlı olarak ekonominin temelinin sağlam olduğunu, ancak işadamının yatırım şevkinin kırıldığını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YEŞİM ARDIÇ

ANKARA-ASO Eylül ayı Meclis toplantısında konuşan Nurettin Özdebir, son ekonomik gelişmeleri ve Hükümetin aldığı önlemleri değerlendirdi. İkinci çeyrekteki yüzde 3.1’lik büyümenin iç tüketim ve kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Özdebir, buna karşılık iç tüketim artış hızının ilk çeyreğe oranla gerilediğine dikkat çekti.

Konutta KDV’nin düşürülmesi ve kredi limitinin yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarılmasının piyasanın canlanmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Nurettin Özdebir, kredi taksitlerine getirilen sınırlamanın gevşetilmesini de doğru bir adım olarak nitelendirdi.

Kamuoyunda çok tartışılmasa da banka kredilerin borçlu şirketin sicili bozulmadan yapılandırılmasına imkan veren düzenlemenin önemine işaret eden Özdebir, “Yapılandırılan borçlar için ayrılan karşılıkların düşürülmesine imkan veren düzenleme de çok yerinde olmuştur” diye konuştu.

Ekonomik büyümenin en sorunu bileşeninin yatırım harcamalarındaki binde 6’lık düşüş olduğuna değinen Nurettin Özdebir, ilk çeyrekte yüzde 4.7’lik büyümeye karşılık, imalat sanayinin yüzde 5.7 büyüdüğünü ancak ikinci çeyrekte imalat sanayi büyümesinin ekonomik büyüme hızının gerisinde kaldığını bildirdi.

Sağlıklı büyüme hızının yakalanabilmesi için lokomotifin sanayi sektörü olması gerektiğini belirten Özdebir, “Bu nedenle, yatırımların canlanması için yatırım ortamını iyileştirecek tedbirler ve kredi maliyetlerindeki düşüş büyük önem taşımaktadır. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredi maliyetlerine de yansımasını bekliyoruz. Ancak özel sektörün de sanayideki yapısal dönüşümü gerçekleştirmesi ve yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi gerekmektedir” dedi.

Modys’in kredi notunu düşürmesinin ülkenin makroekonomik gerçekleriyle uyuşmadığını ifade eden Nurettin Özdebir, bu kararla birlikte bir miktar sermaye çıkışı olabileceğini, ancak yabancı sermaye girişince ciddi azalma beklemediklerini kaydetti. Kararın ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Özdebir, “Ülkemizde kamu kesiminin borçluluğu ve bütçe açığı düşük düzeydedir. Cari açık kontrol altında ve finanse edilebilir durumdadır. Bankacılık sisteminin sermaye yapısı sağlam ve güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu ancak halen dış kaynak ihtiyacının çok yüksek olduğunu kaydeden Özdebir, çarkların dönmesi için dış kaynağa bağımlı bir ekonomi oluştuğunu, bunun değişmesi için tasarruf ve ithal mallarının Türkiye’de üretilmesi gerektiğini anlattı.

“Yatırım şevki kırıldı”

Hükümetin bir çok reform paketi açıkladığını, ancak işadamlarının yatırım şevki ve hevesinin kırıldığını dile getiren Nurettin Özdebir, “Yatırımların arttırılması için öncelikle yatırım şevkini canlandıracak adımlar atılması gerekir” diye konuştu.
Sanayide verimliliğin artırılması ve yüksek katma değerli üretim için eğitimin de önemli olduğuna işaret eden Özdebir, bu kapsamda ASO’nun Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gittiğini, mesleki eğitimle ilgili okul müdürleri ve il milli eğitim müdür yardımcılarına yönelik toplantı düzenlediklerini kaydetti.
Özdebir konuşmasını, “Ülkemiz dört bir yandan taarruz altındadır. Bu zor dönemde hainlere e Moody’s’e bakmadan üretmeye, yatırımlara, istihdam yaratmaya devam etmeliyiz, Türkiye bu zorlukları aşacak güçtedir” sözleriyle tamamladı.

Bu konularda ilginizi çekebilir
ASO