Faktöringde şirket sayısı azaldı, çalışan sayısı arttı

Türkiye'de 2007-2011 döneminde faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı yüzde 15 azaldı, personel sayısı ise yüzde 31 arttı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 2007-20011 döneminde yüzde 15 azaldı, sektörde çalışan personel sayısı ise yüzde 31 arttı.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporundan derlenen verilere göre, 2007 yılında faktoring sektöründe 87 şirket faaliyet gösterirken, bu sayı 2008 yılında 81'e, 2009 yılında ise 78'e geriledi. 2011 yılı sonunda 74 olan faktoring sektöründeki firma sayısı son 4 yılda yüzde 14,9 azaldı. Aynı dönemde şirketlerde istihdam edilen çalışan ise yüzde 31,1 artış gösterdi. Faktoring sektöründe 2007 yılında 2 bin 912 kişi çalışırken, bu rakam 2011 yılında 3 bin 819 kişiye çıktı.

Şube sayısında çarpıcı artış

Bu dönemde faktoring şirketlerinin şube sayısında da çarpıcı bir artış gözlendi. Bu şirketlerin 2007 yılında 16 olan şube sayısı, 2011 yılına gelindiğinde yüzde 56'lık artışla 25 oldu.
Sektörün kredi müşterisi sayısı ise 2010-2011 döneminde 9 bin 397 kişi artarak, 57 bin 71'den 66 bin 468'e çıktı.
2011 itibarıyla orta ve küçük ölçekli faktoring şirketlerinin, sektörün toplam müşteri sayısı içindeki payı yüzde 85,6 oldu. Bu şirketler sektörün toplam istihdamının yüzde 88,4'ünü sağladı.
BDDK'nın raporuna göre, 2010-2011 döneminde büyük ve küçük ölçekli faktoring şirketlerinin sektörün toplam karından aldıkları pay azalırken, orta ölçekli şirketlerin payı önemli ölçüde arttı.

Türkiye üçüncü sırada

Rapora göre, AB ülkelerinde 610, ABD'de 300 faktoring şirketi bulunuyor. Türkiye, 74 faktoring şirketi ile 2011 itibarıyla ABD ve Almanya'dan sonra en fazla faktoring şirketine sahip 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
2011 yılı itibarıyla Amerika'da 300, Almanya'da 100, İtalya'da 45, İngiltere'de 42 faktoring şirketi bulunuyor.
Rapora göre, şirket sayıları ile faktoring işlemlerinin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Az sayıda faktoring şirketi bulunan birçok Avrupa ülkesinin şirket başına işlem hacmi oldukça yüksek seviyede olabiliyor.
Şirket başına faktoring işlem hacmi verileri bakımından 14,5 milyar avro ile Fransa ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 11,5 milyar avro ile Hollanda ve 6,4 milyar avro ile İngiltere izliyor. Türkiye'nin şirket başına işlem hacmi ise 417 milyon avro düzeyinde bulunuyor.

Etiketler