Faktoringde 'yeni dönem' hazırlıkları

FKB Başkanı Cantekin, yanlış algının önüne geçmek için faktoring sektörünün isminin değişeceğini açıkladı. Enstrüman çeşitliliğini de gidilecek yeni dönem için yakın zamanda açıklama yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Emre ESER / Dünya Online

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, faktoring sektörünün piyasada yanlış bir algıya sahip olduğunu, bu nedenle sektörün isminin değiştirileceğini açıkladı. Yeni işlemleri de bünyelerine almayı planladıklarını belirten Cantekin, sektörün daha kapsamlı halini ve ismini yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul'da düzenlediği toplantıda 2016 yılına ait konsolide verilerini ve 2017 beklentilerini paylaştı.

FKB Başkanı Mehmet Cantekin, faktoring sektörünün piyasada yanlış bir algıya sahip olduğunu ve sektörün isminin değiştirileceğini açıkladı. Ticaret sektörünün finansmanını sağlayan faktoring şirketleri sayesinde her faturanın kayıt altına alındığını ve bu sayede kayıtlılığın arttığını belirten Cantekin, "Dünyada faktoring için ‘alacağın finansmanı’ ya da ‘ticaretin finansmanı’ gibi isimler kullanılıyor. BDDK ile bu konuda görüşmelerimiz var, sektörün yeni işlemleri de bünyesine aldığı daha kapsamlı halini ve ismini yakında açıklayacağız" dedi.

Aktifler 114 milyarı aştı, 2017’de hedef yüzde 20 büyüme

2016’ya ilişkin rakamları paylaşan Mehmet Cantekin, bankacılık dışı finans kesimi olarak yüzde 25.4 artışla 1 milyar 943 milyon lira kâr ettiklerini, toplam aktif büyüklüğü ise 114.3 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi. Cantekin, 2017 için yüzde 20 büyüme beklediklerini aktardı. Cantekin’in verdiği bilgilere göre; 2015 yılında 156 milyar lira olan işlem hacmi yüzde 4.8 yükselerek 163.5 milyar lira seviyesine geldi. Sektörün özkaynak büyüklüğü ise yüzde 17.9 artışla 15.5 milyar oldu.

Cantekin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına şu bilgileri paylaştı:

2016 yılında finansal kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 19.9 artarak 44 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü son 1 yılda yüzde 19.3; öz kaynakları ise yüzde 12.6 oranında büyüdü.

Faktoringde 2016 yılı sonu rakamlarında işlem hacmi 122 milyar 761 milyon TL, alacaklar ise 31 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 24’lük artışla 33 milyar TL seviyelerinde; öz kaynakları ise yüzde 10,9 büyüme ile 5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti.

Finansman şirketlerinde 2016 yılı işlem hacmi yüzde 16.2 oranında büyüyerek, 22 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklük 33 milyar TL’ye erişirken, alacak büyüklüğü 28 milyar TL’ye ulaştı. 2016 yılsonu itibarıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı, aktif büyüklüğüne göre yüzde 4 alacaklara göre yüzde 5.6 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4.9’a erişmiş durumda. Yine toplam işlem hacmimizin GSMH içindeki payı da yaklaşık yüzde 6,7 seviyesinde.”

İki sorun için çözüm yolu aranıyor
                                                                                                                                                              FKB Başkanı Cantekin, iki temel sorunları olduğunu ve bunlardan ilkinin kullandırdıkları kredilerdeki zorunlu karşılık oranlarının vergi matrağından indirilmemesini diğerinin ise bankaların adres paylaşım sistemine erişemedikleri olduğunu söyledi. Cantekin, 2017 yılında teknoloji ağırlıklı finans çözümlerini artıracaklarını ve maliyetleri düşüreceklerini ifade etti.

"İFM sürecini yakından takip ediyoruz"                                                                                                                                                                                                                                                            İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) fiziki bir mekandan çok, sermayeye ve yatırımcıya cazip yasal zeminin oluşmasına imkan sağlayacak bir proje olduğunu ifade eden Cantekin, sözlerine şöyle devam etti: "İFM projesinin ilgili kuruluşlarından biri olarak bizler de sektörlerimizin yasal düzenlemeye ihtiyacı olan konularını detaylı olarak gözden geçirdik. Özellikle rekabet koşullarını iyileştiren, aracılık maliyetlerini düşüren ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzenlemelerin, İFM kapsamında gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımızın bu süreçte sonuçlandırılacağına olan inancımız tamdır.”

Bu konularda ilginizi çekebilir