12 °C

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde değişiklik

İlgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu edilemeyecek.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar yeniden belirlendi. Buna göre, ilgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu edilemeyecek.

Alacağın, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde de uzlaşma talebinde bulunulamayacak.

Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu edilmeyecek. Ancak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilecek.

Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde yükümlü ile gümrük müşavirinin uzlaşma başvurusu beraber sonuçlandırılacak. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katılımı ile uzlaşma görüşmesi yapılacak.

Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda, taraflardan birinin uzlaşma başvurusunda bulunması, diğerinin ise itiraz etmesi halinde, itiraz başvurusunda bulunan tarafın talebi uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap