İndirimli satışlara düzenleme geliyor

Hazırlanan yasa teklifine göre satışlar; kış mevsimi bitiminde 15 Ocak-1 Mart, yaz mevsimi bitiminde ise 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - AK Parti Konya Milletvekili Özkan Öksüz, indirimli satışların belirli dönemlerde yapılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklifle, indirimli satışlar; "Perakende satışlarda geçerli olmak üzere mevsim değişmeleri, ticari işletmenin tasfiyesi, işyeri değişikliği ya da benzer nedenlerle indirim miktarı veya oranı ile yapılan satışlar" şeklinde tanımlanıyor.

Teklife göre, indirimli satışa konu olan mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek. İndirimli satışlara ilişkin ticari reklam ve ilanlarda indirim döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi zorunlu olacak. 

Mevsim değişmesi nedeniyle indirimli satışlar; kış mevsimi bitiminde 15 Ocak-1 Mart, yaz mevsimi bitiminde ise 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 

Bir ticari işletmenin tasfiye nedeniyle indirimli satış yapabilmesi için, indirimli satılacak ürünlerin envanterinin ilgili odaya sunulması şartıyla, üyesi olduğu ticaret ve sanayi odasından, ticaret odasından, sanayi odasından veya esnaf ve sanatkarlar odalarından izin alması zorunluluğu getiriliyor. Tasfiye nedeniyle yapılacak indirimli satışların, indirimli satış süresinin iki ayı aşmaması kaydıyla izin alınmasından itibaren altı ay içinde tamamlanması gerekecek. Diğer nedenlerle yapılan indirim satışlarında süre, iki aydan fazla olmayacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, indirimli satışların usul ve esaslarını bir yönetmelikle belirleyecek.

Tüketici mahkemelerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla, tüketici sorunları hakem heyetlerine, satıcı ve sağlayıcılar başvuramayacak. Tüketici sorunları hakem heyetleri kararlarına yapılacak itirazlar hariç olmak üzere, satıcı ve sağlayıcılar, tüketici mahkemelerine başvuramayacak.

Teklif, fiyat etiketi ile mal ve hizmet denetimi konusunda yasaya aykırı hareket edenler hakkında 10 bin lira para cezası uygulanmasını da öngörüyor.