İş Bankası'ndan kadının güçlenmesine destek

Türkiye İş Bankası, yayımladığı "Kadının Güçlenmesi Bildirgesi" ile kadın girişimcilere yönelik programlar, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bildirge, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması, eşit haklara sahip olması, finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, pazarlama faaliyetlerinde ayrımcılığın ve örtük önyargıların engellenmesi, değer zincirindeki tüm paydaşlarını gözeten ve pozitif etki yaratan uygulamalar geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan ve 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alarak bu alandaki performansını pekiştiren İş Bankası, yayımladığı bildirge ile taahhüt ettiği finansman desteğiyle deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınların özellikle ekonomik zorlukları aşmalarına, iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına katkıda bulunacak.

Banka, depremlerin hemen ardından da "Biz beraberiz, yalnız değilsiniz" diyerek afet bölgesine sunduğu geniş kapsamlı yardım paketi açıklamıştı.

"Topyekun gelişmeyi ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidererek sağlayabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı stratejilerin oluşturulmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Deprem felaketlerinin acılarını hep beraber ele ele vererek, dayanışma içinde saracağız. Ülkemiz genelinde kadınlara yönelik 5 yılda sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL tutarındaki desteğimizin, deprem bölgesindeki kadınlara katkı sağlayacak ölçüde geniş kapsamlı olduğuna inanıyorum. Bu sayede afetten etkilenen kadınların hayatlarına dokunmuş, bölgede yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız."

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir dünyada gerçek manada bir sosyal ve ekonomik gelişmeden, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğini vurgulayan Aran, "Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesinin ve iş hayatına katılımının sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bankamızın kadın-erkek eşitliği konusundaki anlayışını ortaya koyan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile finansal katkının ötesinde istihdam ve toplumsal gelişim alanında pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi

Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi, 7 maddeden oluşuyor. Söz konusu maddeler şöyle:

"Kadınların ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeleri, iş hayatında aktif rol almaları Banka’nın stratejik öncelikleri arasında yer alır. Kurulduğu günden bu yana benimsediği eşitlikçi yaklaşımı, iyi uygulamalar ve küresel standartlar paralelinde sürekli geliştiren İş Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek' amacı çerçevesinde kadınların toplumda ve iş hayatında aktif bir şekilde yer almasını yaşamı sürdürülebilir bir şekilde iyileştirecek ön koşullardan biri olarak görür.

Kadınların finansal hizmetlere erişimi konusunda odaklı çalışmalar yürütür. Banka, kadın girişimcilere yönelik programlar, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla 2023 yılından itibaren kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt eder.

Kadınların ekonomik hayattaki yerini deneyim paylaşımı, eğitim ve iş birlikleri gibi finansal olmayan faaliyetlerle de destekler. İş Bankası, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesinde kritik öneme sahip olan kadınların finansal çözüm ortağı ve işlerini ileri taşımalarına ışık tutan yol arkadaşı konumundaki girişimci dostu, lider iş birliği platformu vizyonu çerçevesinde hareket eder. Bu vizyon doğrultusunda, finansal okuryazarlık konusunda Geleceğe Güç Katan Kadınlar çatısı altında eğitim sağlayacağı kadın girişimcilerin 5 yılda 15 bine ulaşmasını hedefler.

Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik tutum sergiler. Banka, iç ve dış iletişim çalışmalarında kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığı, rolleri eşit üstlendikleri, dilde cinsiyetçi kalıpların sorgulandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına hizmet eden kapsayıcı bir konumlandırma, dil ve görsel kullanımına dikkat eder.

Banka, tüm faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir ve konuyla ilgili farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı amaçlar. Bu yaklaşımın değer zincirindeki tüm paydaşlarca benimsenmesi için çalışır. Banka, tüm değer zincirini kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı kapsamında, insan kaynakları uygulamalarından müşterilere dokunan finansman/satış faaliyetlerine, satın almadan kurumsal sosyal sorumluluk alanına kadar geniş bir yelpazede yeni, yenilikçi ve iyi uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan aksiyon planlarını uygular.

İnsan kaynakları politikalarında kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir. Banka, insan kaynakları süreçlerinde kadın ve erkek çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Din, dil, ırk, yaş, sınıf ve cinsiyet gibi unsurlardan bağımsız, şeffaf ve ölçülebilir bir ücretlendirme sistemi uygular. Eşit işe eşit ücret prensibini benimser. Banka, tüm çalışanlarının cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarken kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir.

Kadın çalışan ve yönetici oranının yükselmesini teşvik edici uygulamalar ve iş birlikleri yapar. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı olan İş Bankası, yönetimdeki kadın-erkek dengesini gözetir. Yönetim kurulu düzeyindeki kadın temsiliyetinin ve üst yönetimdeki kadın yönetici oranının artırılmasına yönelik belirlediği hedeflere ulaşılması için gerekli aksiyonları alır. Banka, yönetim kurullarında kadın temsiliyetini artırmayı amaçlayan %30 Kulübü üyesidir. Kuruluşundan bu yana kadınlara her alanda eşitlikçi biçimde yer açan ve kadınların yarattığı değere inanan Banka, hayata geçirdiği Lider Kadınlar Programı ile kadın yöneticilerinin kendi potansiyellerinin en iyisini ortaya koymalarına destek olur. "

Bu konularda ilginizi çekebilir