11 °C

İstikrar esastır, en sert kararları almaya hazırız

Babacan 49 bankanın yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, finans kesimine Hükümetin önceliğinin istikrar olduğu mesajını verdi.

İstikrar esastır, en sert kararları almaya hazırız

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye'de faaliyette bulunan 49 bankanın yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, finans kesimine Hükümetin önceliğinin istikrar olduğu mesajını verdi.

Ali Babacan, bankacılara 2011'in seçim yılı olması nedeniyle özel bir yıl gibi görüldüğünü ancak kendilerinin ekonomik kararları almaktan geri durmayacaklarını söyledi. Banka yöneticileriyle yapılan toplantıya Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, SPK Başkanı Vedat Akgiray da katıldı.

Bakan Babacan Türkiye'nin ekonomik krizden olumlu yönde ayrışarak çıktığını hatırlattığı konuşmasında, ekonomik ve finansal istikrar için hükümetin kararlı olduğunu vurguladı. TL cinsinden ve uzun vadeli fonlamanın hakim olması gerektiğini kaydeden Babacan, makroekonomide de "makro ihtiyati" tedbirlere öncelik vereceklerinin altını çizdi. Babacan, "Güven ve istikrar adına hükümet ve otoritelerimiz en sert tedbirleri almaya kararlıdır. Kararlarımızda uzun vadeli sebepler her zaman öncelikli olacaktır" diye konuştu.

Hükümetin mali disiplin, ihtiyatlı para politikası, yapısal reformlar ve serbest kur rejimi unsurlarından vaz geçmeyeceğini kaydeden Babacan, sıcak paraya yönelik alınacak önlemlerde de gelişmekte olan piyasalarda moda olan düzenlemelerden kaçınacaklarını söyledi.

Yurtdışına tahvil ihracatında stopaj vadeye göre farklılaştırılıyor

Devlet Bakanı Ali Babacan, konuşmasında şirketlerin ve finans kuruluşlarının yurtdışına TL cinsinden tahvil ihraçlarına uygulanacak stopaj oranlarının da yeniden belirlendiğini ve kararnamenin hazırlandığını açıkladı. Buna göre 1 yıl vadeli tahvillere yüzde 10, 1-3 yıl vadelilere yüzde 7, 3-5 yıl vadelilere yüzde 3, 5 yıldan uzun vadelilere ise yüzde 0 stopaj uygulanacak. Kamu kurumları eşgüdüm içinde elimizde her türlü enstrüman var.

Ali Babacan konuşmasında, gelecek dönem için hükümetin ekonomik kararları uygulamakta da gecikmeyeceği mesajını verdi. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının geçmişe kıyasla çok daha yakın ilişki içinde bulunduğunu ve birbiriyle görüştüğünü söyleyen Babacan, "Eşgüdüm içinde kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. Kuruluşlarımız birbirini çok daha iyi anlamakta ve kararları hızla alabilmektedir" diye konuştu.

Sağlanan ekonomik iyileşmenin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirten Ali Babacan, "Elimizde her türlü enstrüman var ve bunları kararlılıkla uygulayabiliriz. Kurumlarımızın eşgüdümü de bu araçların etkisini artırıyor" dedi.

Bankacılara sıcak para mesajı: kalıcı hale getirmek istiyoruz

Son dönemin tartışma konuları arasında bulunan sıcak para konusunda Bankacılara da mesaj veren Ali Babacan, "2011 yılında da Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerinin pozitif olacağını düşünüyoruz.

Kısa vadeli sermaye hareketlerinde de bu türden fonların daha uzun vadeli nasıl hale getirilir o konu üzerinde çalışıyoruz. Aslında bütün kamu kurum ve kuruluşları, bankalarımız, kısa vadeli sermaye hareketlerine karşı ekonomi nasıl daha korunaklı hale getirilebilir bunun üzerinde durmalı" dedi.

Ali Babacan, makroekonomik istikrarın bu konuda en önemli anahtar olduğunu, uzun vadeli ve doğrudan yatırımlara yönelik yabancı sermayenin de buna bağlı olarak artacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.