7 °C

Kamu idaresi harcamalarında ön mali kontrol

Maliye Bakanlığı, iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gitti

Kamu idaresi harcamalarında ön mali kontrol

ANKARA - Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı, mal ve hizmet alımları için 1 milyon lirayı, yapım işleri için 3 milyon lirayı aşanlar ön mali kontrole tabi olacak. 

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ödenek aktarmak suretiyle illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, harcama yetkilisi tarafından, ödeneği aktaran idarenin ildeki il müdürü ve eşdeğer yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenebilecek. 

Yapılan değişiklikle genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresi, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı, mal ve hizmet alımları için 1 milyon lirayı, yapım işleri için 3 milyon lirayı aşanlar ön mali kontrole tabi olacak.  

Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapım işleri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yapım işleri ile illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek yapım işlerinde bu tutar 2 kat olarak uygulanacak. 

İdareler belirlenen tutarlar içinde kalmak ve üst yöneticiden onay almak kaydıyla merkez ve taşra teşkilatı ile birimler bazında risk analizleri çerçevesinde farklı tutarlar belirlemeye yetkili olacak.  

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.