KOSGEB'in yapısında düzenleme

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürecek.

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Başkanlığın organları, genel kurul, icra komitesi ve başkanlıktan oluşacak.

Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Yükseköğretim Kurulunca tayin edilecek teknik üniversite rektörlerinden biri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle genel kurul gündemi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebilecek diğer bakanlık, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelecek.

Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya Sanayi ve Teknoloji Bakanın daveti üzerine toplanacak.

İcra komitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen teknik üniversite rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile KOSGEB Başkanından oluşacak.

Başkanlık bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir