Küreselleşmenin Sonu Mu?

Gelinen süreçte küreselleşme için en büyük tehdidi jeopolitik oluştururken ülkeler arasında ayrışma hız kesmiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kaynak: dunya.com

Dünyanın daha az küresel bir yer haline geldiğine dair endişeler her geçen gün büyüyor. Bu durumun en büyük göstergesi giderek daha fazla ülkenin küresel ticarette geri adım atıyor olması. Söz konusu teoriyi destekleyen pek çok örnek var. Donald Trump Çin’e karşı ticaret kılıcını çekti.

Covid-19 pandemisi tedarik zincirlerini baştan aşağı test etti. Ukrayna'daki savaş ise pek çok ülkenin Rus enerjisine ne kadar bağımlı olması gerektiğini düşünmesine neden oldu. Tüm bunlar, gücün parçalandığı ve ülkelerin ihtiyaçları için diğer ülkelere güvenmek yerine kendi içlerine döndüğü bir küreselleşme hareketine işaret ediyor.

Peki küreselleşme nasıl sona erebilir? Bazıları, yakın zamana kadar birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ekonomilerin nispeten barışçıl bir şekilde "ayrışacağını" hayal ediyor gibi görünüyor. Ancak ekonomik bağların parçalanmasının, derinleşen küresel anlaşmazlığın hem sonucu hem de nedeni olması muhtemeldir. Eğer öyleyse, küreselleşmenin daha yıkıcı bir şekilde sona ermesi muhtemeldir.

Küreselleşmenin kritik üç safhası

İnsanlık ne yazık ki bunu daha önce yaşadı. Sanayi devriminin gerçekleştiği 19. yüzyılın başlarından bu yana, sınır ötesi ekonomik entegrasyonun derinleştiği iki dönem ve bunun tam tersi bir dönem yaşandı. Küreselleşmenin ilk dönemi 1914'ten önceydi. İkincisi 1940'ların sonlarında başladı, ancak 1970'lerin sonlarından itibaren daha fazla ekonominin birbiriyle entegre olmasıyla hızlandı ve genişledi. Arada, iki dünya savaşıyla sınırlanan ve Buhran ve ona hem eşlik eden hem de onu kötüleştiren korumacılıkla derinleşen uzun bir küreselleşmeden uzaklaşma dönemi yaşandı. Son olarak, 2007-09 mali krizinden bu yana küreselleşme ne derinleşiyor ne de tersine dönüyor.

Bu tarih, küreselleşme döneminin mutlu bir dönem olacağına pek de işaret etmemektedir. Aksine, 1914-45 yılları arasında hem yerel hem de küresel siyasi ve ekonomik düzenin çöküşü yaşandı. Birinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu olan 1917 Bolşevik Devrimi, dünyayı komünizm ile tanıştırdı. Bazı tahminlere göre komünizm, iki dünya savaşından bile daha fazla, yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne neden oldu.

Bu kaos ve felaket döneminin bazı faydalı sonuçları oldu.  Avrupa imparatorluklarını savunulamaz hale getirdi. Modern refah devletlerini ortaya çıkardı. İnsanların ortak kaderlerinin biraz daha farkında olmalarını sağladı. Ama yine de, genel olarak bir felaket çağıydı.

Ticaret barışın teminatı mı?

Tartışmalı bir soru, barışın küreselleşmeyle nasıl ve ne kadar bağlantılı olduğu. John Plender'ın yakın zamanda tartıştığı gibi, ticaret mutlaka barışı sağlamıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın nispeten hareketli bir ticaret döneminde başlaması kesinlikle bunu göstermektedir. Nedensellik, barıştan ticarete kadar tam tersi yönde ilerliyor. Büyük güçler arasındaki işbirliği çağında ticaret büyüme eğilimindedir. Karşılıklı şüphelerden birinde, özellikle de açık çatışmalardan birinde, şimdi Rusya ile batı arasında gördüğümüz gibi ticaret çöküyor.

 “Büyük Yanılsama”nın sonu mu?

İnsanlar bazen İngiliz liberal Norman Angell'i ticaretin barış getireceği görüşüne safça inanan biri olarak gösterirler. Oysa Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce yazdığı The Great Illusion (Büyük Yanılsama) adlı kitabında, ülkelerin savaştan değerli hiçbir şey kazanamayacağını savunmuştu. Daha sonraki deneyimler bu görüşü tamamen haklı çıkardı: savaşın başlıca katılımcılarının hepsi kaybetti. Benzer şekilde, sıradan Ruslar Ukrayna'nın ya da sıradan Çinliler Tayvan'ın fethinden fayda sağlamayacaktır. Ancak bu gerçek çatışmayı engellemedi. Psikopatların liderliğinde, milliyetçiliğin ve diğer tehlikeli ideolojilerin etkisi altında, grotesk çılgınlıklar ve korkunç suçlar işleyebiliyoruz.

Olası bir karşılık, 20. yüzyılın "büyük küreselleşmesi" sırasında yaşananlara benzer bir şeyin bu kez yaşanamayacağı. En kötü ihtimalle, sonuç biraz soğuk savaşa benzeyebilir. Ancak bu, gereğinden fazla iyimser bir yaklaşımdır. Büyük güç ilişkilerinde yaşanacak bir kırılmanın sonuçlarının günümüzde o zamankinden daha kötü olması oldukça muhtemeldir.

Bunun bariz nedenlerinden biri, karşılıklı imha kapasitemizin bugün çok daha büyük olması. Rutgers Üniversitesi'nde yakın zamanda yapılan rahatsız edici bir çalışma, ABD ve Rusya arasında tam ölçekli bir nükleer savaşın, özellikle de bir "nükleer kış" olasılığı göz önüne alındığında, 5 milyardan fazla insanı öldürebileceğini savunuyor. Bu hayal bile edilemez mi? Ne yazık ki hayır.

ABD'nin Çin'e yarı iletken ve ilgili teknolojilerin ihracatına yönelik yakın zamanda açıklanan kontroller kararlı bir adım gibi görünüyor. Kuşkusuz bu Pekin için Donald Trump'ın yaptıklarından çok daha büyük bir tehdit. Amaç açıkça Çin'in ekonomik gelişimini yavaşlatmaktır. Bu bir ekonomik savaş eylemidir. Birileri buna katılabilir. Ancak bunun çok büyük jeopolitik sonuçları olacaktır.

Küreselleşmeden uzaklaşmak, dikkatlice ayarlanmış ve akıllı bir ayrışmanın sonucu olması pek olası değildir. Biz insanlar bu şekilde çalışmayız. İnsanlar küreselleşmeden ayrışmanın eşitsizliği azaltmakla bir ilgisi olduğunu iddia edebilir. Bu da saçmalıktır: daha açık ekonomiler genellikle nispeten eşittir.

Küreselleşmeyi en çok tehdit eden güç çatışmalarıdır. Büyük güçler kendi güvenliklerini arttırmaya çalışarak rakiplerini daha güvensiz hale getirmekte ve aşağıya doğru kısır bir güvensizlik sarmalı yaratmaktadır. Bu sarmalın içine çoktan girmiş durumdayız. Bu gerçeklik dünya ekonomisinin kaderini şekillendirecektir. İyi huylu bir yerelciliğe değil, negatif toplamlı bir rekabete doğru gidiyoruz. Dünyamız bu hastalıktan kurtulamayabilir.

Büyük bir güç kırılmasının sonuçları şimdi soğuk savaş döneminden bile daha kötü olabilir. Kendi iyiliği için küresel ticaretin serbestleştirilmesi bir sınıra ulaştı ve yeni bir denge kurulması gerekiyor. Peki neler yapılabilir?

Küreselleşmeden uzaklaşma önüne geçilebilir mi?

Eski küreselleşme modelinde bir sorun olduğunu kabul ederek işe başlamalıyız.Tüm bu çekişmeler daha yüksek bir güce devredilebilseydi iyi olurdu. Ancak sorun da bu zaten - küresel ticaret paradigmasının çöküşünü yönetebileceğini gösteren bir güç -Dünya Ticaret Örgütü de dahil yok.

 Aslında biz hala birinci adımda, yani sorunu kabul etmekte zorlanıyoruz. Tai'nin de belirttiği gibi, küreselleşme 2.0 "verimlilikten daha fazlasını dikkate almalı" ve sadece sermayenin serbest akışını ve ticaretin serbestleşmesini kendi başına bir amaç olarak teşvik etmemelidir. Sorun, yeni post-neoliberal çağımızın şeklinin nasıl ve nerede müzakere edileceğidir.