24 °C

Mahalli idarelerden vergi kesintisi azaltıldı

Mahalli idarelerin borçlarına karşılık vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak vergi kesintisi miktarı yüzde 35'e düşürüldü.

Mahalli idarelerden vergi kesintisi azaltıldı

Mahalli idarelerin ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık vergi gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları Bakanlar Kurulu kararı ile düşürüldü.

Resmi Gazete'de "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar" bugün mükerrer sayısıda yer aldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile yasaya eklenen geçici maddeye göre yasada belirlenen borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesinti oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e düşürüldü.

Öte yandan yapılan bir diğer değişiklikle 1 Mart 2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunmayan kuruluşlar için kesinti oranı ise yüzde 25'ten yüzde 22'ye düşürüldü.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.