12 °C

Maliye'nin sonuçları ”siyasi linç aracına” dönüştürülmek isteniyor

İSMMMO, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun, İSMMMO'da sürdürdüğü inceleme sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu

Maliye'nin sonuçları ”siyasi linç aracına” dönüştürülmek isteniyor

 

İSTANBUL - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun, "öküz altında buzağı arayan" bir tutumla İSMMMO'da aylarca sürdürdüğü incelemelerin sonuçlarının "siyasi bir linç aracına" dönüştürülmek istendiğini savundu.

İSMMMO'dan, Teftiş Kurulunun Oda'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan raporda çok sayıda suçlamaya yer vermesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun, deyim yerindeyse 'öküz altında buzağı arayan' bir tutumla İSMMMO'da aylarca sürdürdüğü incelemelerin sonuçları, siyasi bir linç aracına dönüştürülmek istenmektedir. Eğitim ve yayın faaliyetleri ile muhasebe mesleği ve meslek mensuplarını geliştirmeyi ilke edinmiş, toplumsal raporlarıyla da Türkiye'nin sorunlarına duyarlı gündemiyle örnek çalışmalara imza atan İSMMMO'nun yönetiminin, hesabını veremeyeceği hiçbir uygulaması yoktur. Yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarının bugün gündeme getirilmesi ve suç duyurusu hazırlığının bu kadar süre sonra duyurulması ayrıca düşündürücüdür."

Açıklamada, "kovuşturmaya gerek olmadığı" yönünde karar verilen dosyalarla ilgili; özellikle Oda sekreterinin yükünün hafifletilerek daha etkin bir yöntem oluşturulması amacıyla Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu kurularak birtakım yeni düzenlemeler yapıldığı, söz konusu kurulun kurulmasıyla birlikte ön soruşturmaların yönetim kurulu adına ilgili konularda bu kurul, diğer konularda da oda sekreteri tarafından gerçekleştirildiği, soruşturmayla ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulandığı savunuldu.

Meslek mensupları hakkında gerekli işklemlerin yapılamadığı...

Raporda bu konu ile ilgili adı geçen kişilerin dosyalarının da yönetim kurulu tarafından tekrar ele alınarak gerekli görülenler hakkında yönetim kurulu kararı ile tekrar disiplin soruşturması başlatılmasına, yetkisiz unvan kullanan kişiler hakkında da denetim yapılarak denetim sonucuna göre Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmasına karar verildiği ve bu doğrultuda işlemler yapıldığı belirtilen açıklamada, meslek mensuplarının sorumluluğuna ilişkin olarak, şu görüşlere yer verildi:

"Maliye Bakanlığından Oda'ya intikal eden raporların gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, raporda belirtilen öneriler dikkate alınarak dosyalarda yapılan değerlendirmeler sonucu gereği ilgili birimlerce yapılmaktadır. Bu konuda uygulama birlikteliğinin sağlanması açısından Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜRMOB tarafından ilgili çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerce imzalanması hakkında 2000/1 sıra nolu iç genelgede, Vergi Usul Kanunun mükerrer 227. maddesindeki yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 29 Haziran 1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sıra nolu tebliğ ile beyannameleri imzalamayan meslek mensupları ve vergi mükellefleri hakkında yapılacak işlemler belirlenmiştir. Tebliğ ile çift taraflı sorumluluk ve ceza hükmü getirilmesine rağmen Maliye Bakanlığının hiçbir mükellef hakkında işlem yapmadığı tespit edilmiştir.

Odamızda geçmiş dönemlerde işlem yapılmaması TÜRMOB'un talep yazısındaki eksiklikten ve Vergi Daireleri'nden Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen bilgilerin eksik ve sağlıksız olmasından kaynaklanmakta olup, odaların bu listeler üzerinden çalışma yapmasının imkansız olduğu değerlendirilmiştir. Maliye Bakanlığının, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda yaptığı yeni düzenlemelerle; beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması konusunda tereddütler oluşmuş olup, oluşan tereddütlerin giderilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB'un müşterek bir çalışma yapmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir."

Dünya Muhasebe Kongresi'ne katılımlar

 

TÜRMOB ile yapılan görüşmeler sonucunda, Oda üyelerini temsilen atanan TÜRMOB delegelerinin mesleki ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası anlamda çok önemli bir etkinlik olan ve uzun yıllar Türkiye'de yapılması mümkün olmayan Dünya Muhasebe Kongresi'ne katılımların müfettiş raporu gereğince TÜRMOB tarafından karşılandığı ve bu konuda Oda'ya gönderilen faturanın Oda tarafından TÜRMOB'a iade edildiği belirtilen açıklamada, bazı suçlamalar ile ilgili olarak da, şöyle denildi:

"Oda yönetim kurulunun yanında denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Oda bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanların Oda adına temsil yetkilerinin bulunduğu kabul edilerek, bu çerçevede kurul, komite ve komisyon üyeleri ile Oda tarafından görevlendirilen sair kişilerin Oda'yı temsilen veya Oda tarafından görevli olarak mesleki etkinliklere katılmaları halinde masraflarının oda bütçesinden karşılanması konusunda genel kurula ayrıntılı bilgi verilerek bu kişiler adına şimdiye kadar ödenen harcamalar ve bundan sonra yapılacak harcamaların ödenmesi hususu genel kurulun onayına arz edilmiş, genel kurul harcamaları onaylamış ve oda yönetimi genel kurul tarafından ibra edilmiştir.

Oda'nın kuruluş yıl dönümü balo bütçesi, denk bütçe esasına göre yapılmakla birlikte baloya İstanbul ve Ankara'daki resmi protokol, TÜRMOB, TESMER temsilcileri, SMMM ve YMM Odaları yöneticileri de katılmakta olup, protokol çerçevesinde katılan bu kişilerin katılım ücretlerinin zorunlu olarak temsil ve ağırlama giderleri kapsamında Oda bütçesinden karşılandığı ve 2007 yılında yapılan balo için 54 bin 920 lira civarındaki bu harcama ile ilgili genel kurula ayrıntılı bilgi verilerek, yapılan harcamalar genel kurulun onayından geçirilmiştir. Bu konuda Oda tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak ek beyannameleri ilgili Vergi Dairesi'ne verilmiş, düzeltmeler nedeniyle tahakkuk eden gelir vergisi ve sair ödemeleri yapılmıştır."

Oda personeli için özel sağlık sigortası yaptırılması

Açıklamada, sağlık sigortalarının personele toplu olarak yaptırıldığı, yapılan sigortanın, sigorta şirketine ödemesinin personel tarafından değil, personel adına İSMMMO tarafından yapıldığı, ayni yardım olarak personelin bordrosuna yansıtıldığı ifade edilerek, "Yapılan bu yansıtma sonucu aldığı maaşı artmış gibi görünmesine rağmen bu tutar personele ödenmemiştir. Ödemesi sigorta şirketine yapıldığı için bu yapılan işlem sadece vergi ve SSK kesintisi için yapılmıştır" görüşüne yer verildi. 

İstanbul Odasında görev yapan kurul üyelerinin iş yoğunluğu da göz önünde bulundurularak sağlık sigortası yaptırıldığından Teftiş Kurulu Başkanlığı denetiminde müfettişlerle yapılan karşılıklı görüşmelerle bu yardımın uygun olmayacağı kanaatine varılarak, yapılan bu harcama ile ilgili sigorta bedellerinin kurul üyelerinden tahsil edilip Oda'ya gelir kaydedildiği, konu hakkında genel kurula ayrıntılı bilgi verilerek yapılan işlemlerin genel kurulun onayından geçirildiği belirtildi.

2008 tarihinde yapılan seçimli genel kurulda konu hakkında genel kurula bilgi verildiği ve genel kurulun onayının alındığı, yeni dönem bütçesinin bu doğrultuda hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "Vefat, ağır hastalık, yangın, hırsızlık gibi mücbir sebepler, nakil, tahakkuk düzeltmesi gibi nedenlerle aidat veya faiz borçları silinen kişilerin listesi de Oda genel kuruldan geçirilerek karar defterine eklenmiştir" denildi.

Açıklamada, danışmanlarla geçmiş dönemde yapılan sözleşmelerin, matbu bir sözleşme olup Oda'ya bağımlı olarak çalışma yapılmasına ilişkin olmadığı, Oda danışmanları ile yapılan sözleşmeler ve danışmanlara ödenen ücretler konusunda genel kurula ayrıntılı bilgi verilerek yapılan sözleşmeler ve ödenen ücretlerin genel kurulun bilgisine sunulduğu ve onayından geçirildiği, Oda tarafından bazı danışmanların sözleşmelerinin feshedildiği, bazı danışmanlarla yapılan sözleşmelerin de yenilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Oda'nın amacı ile bağdaşmayan hiçbir toplantıya katılınmamış, üyelerin yoğun talebi nedeniyle diğer oda, kurum ve kuruluşlarla birlikte katılınan toplantı, panel vesaire hakkında da genel kurula bilgi verilerek genel kurulun onayı alınmıştır" denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.