MAPEG, 222 maden sahasını ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce (MAPEG) 222 maden sahası ihale edilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 222 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.

İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.