19 °C

MB: Olumsuz hava koşulları enflasyonda geçici artış yapacak

MB: Olumsuz hava koşulları enflasyonda geçici artış yapacak

MB: Olumsuz hava koşulları enflasyonda geçici artış yapacak

İSTANBUL - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), olumsuz hava koşulları nedeniyle şubat ayında işlenmemiş gıda fiyatlarının geçen yıla göre yüksek bir artış gösterebileceğini ve bu artışın yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olabileceğini açıkladı. Kurul'un 14 Şubat 2008 tarihli toplantısına ilişkin değerlendirme özeti yayımlandı. Para Politikası Kurulu, para politikasının öncelikli amacının fiyat istikrarı olduğunun vurgulanması gerektiğini belirterek, arz yönlü şoklara sert tepki verilmesinin, iktisadi faaliyette ve göreli fiyatlarda arzu edilmeyen oynaklıklara yol açabileceğinden, para politikasının kontrolü dışındaki olumsuz gelişmelerin sürmesi halinde enflasyonun geçici bir süre hedeften sapmasına izin verilebileceğine de dikkati çekti. Kurul, bu bağlamda, enflasyonun hedefe ulaşma süresinin büyük oranda gıda ve enerji fiyatlarının seyrine bağlı olacağının belirtilmesi gerektiğini bildirdi. Değerlendirmede, olumsuz hava koşulları nedeniyle şubat ayında, işlenmemiş gıda fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüksek bir artış gösterebileceğine ve bu artışın yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olabileceğine vurgu yapıldı. Kurul, bununla birlikte, gıda ve enerji kalemleri dışlanarak hesaplanan enflasyonun yüzde 4 seviyesine yaklaşmaya devam etmesinin beklendiğini de bildirdi. Kurul değerlendirmesinde, parasal koşulların enflasyondaki düşüşe katkıda bulunmaya devam ettiği ifade edilerek, "Kurul, son dönemdeki indirimlere rağmen kısa vadeli faizlerin mevcut seviyesinin enflasyondaki düşüşü desteklediğinin altını çizmektedir" görüşünü bildirdi. Kurul, son dönemde orta ve uzun vadeli piyasa faizlerinde gözlenen yükselişin, "ortalama enflasyon beklentilerindeki bozulmadan ziyade, risk iştahındaki azalmadan kaynaklandığı"nın düşünüldüğü değerlendirmesinde bulundu. Küresel dalgalanmadan önemli ölçüde etkilenmedik Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde, ABD'deki emlak piyasasından başlayarak önce kredi piyasasını ardından da para ve sermaye piyasalarını etkileyen çalkantının, gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından alınan önlemlere karşın devam ettiği belirtilerek, "Sorunların reel ekonomiye yansıyacağı ve küresel ekonomide yavaşlama olacağı görüşü belirginleşmekle birlikte yavaşlamanın boyutu ve şiddetine ilişkin belirsizlikler devam etmektedir" denildi. Kurul, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışların bütün dünyada enflasyonu olumsuz etkilediğine ve Türkiye'nin 2007 yılı içinde enflasyonunu belirgin olarak düşüren az sayıda ülke arasında yer aldığı belirtildi. Türkiye ekonomisinin bu aşamada küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenmediğinin görüldüğü ifade edilen değerlendirmede, risk algılamalarının bozulmaya devam etmesi durumunda ise "ekonominin dayanıklılığını koruması için" mali disiplin ve yapısal reformların devamlılığının kritik önem taşıdığına da dikkat çekildi.