4 °C

Melek yatırımcıya vergi desteği için BKY lisansı şartı

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak faaliyette bulunan kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olmaları şartı aranacak.

Melek yatırımcıya vergi desteği için BKY lisansı şartı

ANKARA - Hazine Müsteşarlığı'nın "Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasında girişimciler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesi amaçlanan yönetmelikle, bireysel katılım yatırımcılarının faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre, BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olma şartı aranacak.

BKY'lerin lisans sahisi olması için ya yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı (yıllık gayrisafi geliri 200 bin ve üzerinde veya kişisel servetinin toplam değeri 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılar) ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekecek.

BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak. BKY'lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerli olup, 5 yıllık süre lisansın BKY'ye Hazine Müsteşarlığı tarafından verildiği tarihte başlayacak. BKY'ler isterse lisans yenileme talebinde bulunabilecekler.

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen lisanslar kişiye özgü hak ve niteliğine haiz olup başkasına devredilemeyecek ve lisans sahibi dışında kullanılamayacak. BKY'ler ortak yatırımlar hariç lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilecekler.

BKY'nin girişim ortaklığına koyduğu sermayenin devlet desteklerinden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketine konulacak sermayenin büyüklüğü 20 bin liradan az ve yıllık bazda 1 milyon liradan fazla olamayacak.

BKY'ler ve BKY ortaklıkları, girişimcinin yazılı onayı olmaksızın, girişimci için ticari sır niteliğindeki bilgileri yayamayacak veya kullanamayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, 31 Aralık 2013 tarihine kadar BKY lisansı ve BKS yatırımcılarına ilişkin vergi desteği almak ve BKY ortaklığına ilişkin bildirimde bulunmak için Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak müracaatlar doğrudan BKY'ler tarafından yapılabilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.