Memurlara e-bordro uygulaması başladı

72 bin 171 memur, bugünden itibaren bordrolarını internet üzerinden alabilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA -  Memurlarda "e-Bordro" uygulaması Ulaştırma, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret bakanlıklarında başladı. 4 bakanlıkta çalışan 72 bin 171 memur, bugünden itibaren bordrolarını internet üzerinden alabilecek.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı maaş döneminde başlatılan "Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-Bordro) uygulama ile "say2000i" sisteminde maaş hesaplaması yapılan memurlar, bordrolarını belli kriterler girmek suretiyle, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan alabilecekler. Uygulamadan ilk aşamada, Maliye Bakanlığında çalışan 65 bin 49, Ulaştırma Bakanlığında çalışan bin 627, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan 2 bin 477, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında çalışan 3 bin 18 memur yararlanacak.

Yetkililer, diğer bakanlıkların da, yapılacak ikinci bir duyuru ile en kısa zamanda e-Bordro uygulamasına açılacağını bildirdi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, genel bütçeli idarelerde çalışan memurların maaş hesaplama, bordrolarının oluşturulması işlemleri, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2006'dan itibaren say2000i sistemi üzerinden yürütülüyor. Söz konusu sistemde maaş hesaplaması yapılan tahakkuk birimi sayısı, 15 Temmuz 2008 itibariyle 43 bin 630'a, bu tahakkuk birimlerinde çalışan personel sayısı ise 1 milyon 442 bin 336'ya ulaştı. say2000i sistemi ile Temmuz ayı maaş bilgileri düzenlenen kurumlar arasında, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Başbakanlık bulunuyor.

Bu ay itibariyle e-Bordro uygulaması başlatılan 4 bakanlıkta, toplam 4 bin 578 tahakkuk birimi tarafından 72 bin 171 personelin bordrosu düzenleniyordu. Bu bakanlıkta çalışan memurlar, her ayın 16'sında, ilgili ayda kendilerine yapılan ödemenin detayını maaş bordrolarını elektronik ortamda alarak görebilecek ve gerekli kontrollerini yapabilecek.