"Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılsın" teklifi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - CHP, tüketicilerden elektrik kullanım bedelinin aslı, elektrik tüketim vergisi ve KDV'si dışında hiçbir suretle kesinti ve bedel adı altında ekstra bir ücret alınmaması için kanun teklifi verdi. 

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, TBMM Başkanlığına Çeşitli Adlar Altında Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini sundu. 
Teklifin gerekçesinde, "TRT Payı" adı altında elektrik kullanımı ile ilgisi olmayan haksız bir bedelin de tüketicilerden alındığı belirtilerek, "Bu kanun teklifi ile tüketicilerden elektrik kullanım bedelinin aslı, elektrik tüketim vergisi ve KDV'si dışında hiçbir suretle kesinti ve bedel adı altında ekstra bir ücret alınmaması öngörülmektedir" denildi. 
Teklife göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gelirleri arasında "Elektrik enerjisi hâsılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar" yer almayacak. 
Teklife göre, dağıtım şirketleri elektrik kullanım bedeli dışında tüketicilerden dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, perakende hizmet satış bedeli, kayıp kaçak bedeli, iletim sistemleri bedeli ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret tahsil edemeyecek.