"Varlık barışı" komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Varlık barıştiının da yer aldığı "Torba Kanun" tasarısı kabul edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Varlık barışının da yer aldığı "Torba Kanun" tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla, varlık barışının başlangıç tarihi, 22 Nisan'dan 15 Nisan'a çekildi.

Komisyonda, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", bazı değişikliklerle kabul edildi.
Gizli tanıkların sosyal güvenlik kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılırken, kamu üniversite hastanelerinde, kişilerin tercihleri doğrultusunda öğretim üyelerince verilen sağlık hizmetlerinden alınacak ilave ücretler yeniden belirlendi.
Tasarıda yapılan başka bir değişiklikle, varlık barışının başlangıç tarihi, 22 Nisan'dan 15 Nisan'a çekildi.