15 °C

Savunma sanayiinin ihracatı üç yılda 1.5 milyar dolara çıkacak

Savunma sanayiinin ihracatı üç yılda 1.5 milyar dolara çıkacak

Savunma sanayiinin ihracatı üç yılda 1.5 milyar dolara çıkacak

ANKARA - Türk savunma sanayii, dünyanın "en hızlı gelişen ve dış pazarlara açılan" savunma sanayileri arasında yer alıyor. Savunma sanayii kaynaklarına göre, Türk savunma sanayiinin yıllık ihracatı, üç yıl içinde 1,5 milyar dolar düzeyine ulaşacak. Aviation Weekly, Jane's Defence Weekly ve Defense News gibi yabancı savunma sanayii kaynaklarına göre, Türkiye, son yıllarda, savunma sanayii ihracat pazarını, Ortadoğu'dan, Afrika'ya Avrupa'dan da Uzakdoğu'ya doğru genişletiyor. Savunma sanayiinde, eskiden ağırlıklı olarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı portföyündeki kuruluşlar ihracat gerçekleştirirken, son yıllarda, savunma sanayiindeki milli katılımın teşvik edilmesiyle de özel şirketler, yurtdışına özgün savunma sanayii ürünleri ihraç etmeye başladılar. SSM tarafından hazırlanan yeni stratejik planda, NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayiinin halen yüzde 4 olan payının, 2011 yılı sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarılması hedeflendi. Yunanistan'ın yüzde 5, İngiltere'nin yüzde 8, Fransa'nın yüzde 9, İtalya'nın yüzde 11, ABD'nin yüzde 15, Almanya'nın ise yüzde 26 payı bulunuyor. Diğer ülkelerin NATO savunma yatırım projelerindeki toplam payı ise yüzde 18 oranında bulunuyor. Yerli firma sayısı 200'ü geçti Türk savunma sanayiinde, kara ve hava araçlarında 7, deniz araçlarında 4, roket-füze alanında 7, elektronik askeri yazılımda 15 ve bilişim alanında 7 şirket faaliyette bulunuyor. Savunma sanayii alanında 1980'lere kadar elde edilen sınırlı birikimin korunması, geliştirilmesi konusunda karşılaşılan idari ve mali güçlüklerin ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı açığının kapatılmasının mümkün olmayacağı anlaşılınca, bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden düzenlenmiş bulunan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SaGeB) kuruldu. İzlenen politika çerçevesinde savunma sanayiindeki yerli firma sayısı 200'ü geçmiş durumda ve bu firmaların yıllık cirosu da, 3-4 milyar dolar civarında bulunuyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bu sayının çok daha fazla artması için KOBİ'lerle çeşitli projeler yürütüyor. Savunmaya 9.9 milyar dolar Türkiye, savunma harcamaları açısından, Ortadoğu'daki 10 ülke arasında dördüncü, Avrupa ülkeleri arasında da beşinci sırada bulunuyor. Ortadoğu'daki en yüksek savunma harcamasını İran yapıyor. Bu ülkeyi Suudi Arabistan izliyor. İsrail, 27,2 milyar dolarlık savunma harcamasıyla, bölgede üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye savunma harcamalarına ortalama 9,9 milyar dolar harcıyor. Avrupa'da en çok savunma harcamasını İngiltere yaparken, bu ülkeyi Fransa, Almanya ve İtalya izliyor. Türkiye, İtalya'dan sonra 5. sırada İspanya'nın önünde yer alıyor. Havelsan ve Aselsan'dan MOBESE hizmeti Havelsan ve Aselsan sivil amaçlı bir üretim projesinde daha işbirliği yapacak. Havelsan, nüfus yoğunluğu ve toplumsal suç oranı yüksek bazı kentlerde MOBESE olarak adlandırılan "kent bilgi ve güvenlik sistemi" kuracak. Savunma sanayii çevrelerince Türkiye'nin Bilişim ve Sistem Evi olarak tanımlanan Havelsan, MOBESE projesinde, Aselsan da "alt ana yüklenici" olarak görev yapacak.