Tekirdağ, ticaret merkezi olmaya talip

Sanayi, lojistik, enerji ve gıda sektörlerinde öne çıkan Tekirdağ, 90 yıl önceki gibi Batı Trakya’nın ticaret merkezi olmaya talip

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DİLEK SEVAL

TEKİRDAĞ - Sanayi sektöründe 13 OSB’si ile öne çıkan Tekirdağ, ticaret alanında da söz sahibi olmak istiyor. 
Tekirdağ iş dünyası 90 yıl önce 35 ülkenin ticari ataşeliğine ev sahipliği yapan kentin yeniden Batı Trakya’nın ticaret merkezi olması için kamu, yerel yönetimler ve STK’ların el ele vermesi gerektiğini ifade etti. Sanayi , tarım, lojistik ve hizmet sektörlerinde büyüyen Tekirdağ’ın sorunları DÜNYA Gazetesi yazarlarından Dr Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünü yaptığı yuvarlak masa toplantısında ele alındı. Toplantıda Tekirdağ’ın dış ticaret limanları, BALO projesi, Mayıs ayında açılacak Asyaport gibi önemli dış ticaret avantajlarına sahip olduğu belirtilerek, kalifiye elemanların yetiştirilmesi konusunda 10 yıl sonrasının planlaması gerektiği ifade edildi. Tekirdağ tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için çiftçinin kente göçmesinin önüne geçmek gerektiği ifade edilen toplantıda doğru destekler verilebilmesi için Trakya’nın hayvancılık envanterinin çıkarılması gerektiği belirtildi. 

GÜNAY: Asyaport mayıs ayında kısmen açılacak 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, TTSO’nun kurulduğu 1925 yılında Tekirdağ’ın Batı Trakya’nın ticaret merkezi olduğuna dikkat çekerek, “O zaman kentte 35 yabancı ülkenin ticaret ateşeliği bulunuyordu. Tekirdağ eski kimliğini geri kazanmak için bir arayış içinde. Kentin şu anki durumunu kabullenmek istemiyoruz. Tekirdağ’da üretim, tarım, lojistik ve hizmet sektörleri üzerinden incelenebilir. 13 OSB’mizden 12’si faal, biri ise mahkeme sürecinde. Avrupa Serbest Bölge’sine de sahibiz. Mevcut sanayi bölgelerinde fiziki yapılanma yüzde 50 seviyelerinde. Bin 700 sanayi sicil kaydına kayıtlı üretim yapan fabrikamız var. OSB’lerde cam, metal, tekstil, deri, elektrik, elektronik, makina yağ sanayi, ilaç sektörleri ön plana çıkıyor. Yağ, un ve yem üreten fabrikalarımız da var” dedi. Lojistik sektörü için tüm enstrümanlara sahip olduklarını kaydeden Günay, “Duble karayolu, trenyolu, Çorlu’da havaalanı, 135 kilometrelik kıyı şeridi ve 3 dış ticaret limanımız var. Avrupa’nın ilk 10 limanı arasına girecek Asyaport’un mayıs ayında kısmen açılması planlanıyor. Büyük potansiyeline rağmen kentin firmaların mevzuatla ilgili yaşadığı aksaklıklar, nitelikli eleman yetersizliği gibi pek çok sıkıntısı da var. Merkezi ve yerel idare ile yaşanan sorunlar sanayicilerin sorunlarını doğru aktarmasının da önüne geçiyor. Bu durum kentin gelişimini de olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu. 

ÖZDEN: Çiftçiyi köyde tutmalıyız 

TTSO Meclis Başkanı Mustafa Özden ise tarım sektöründe yaşanan sorunları ele alarak, “Tohum ve ürün çeşitliliği azaltılarak katma değer doğru ürünlerde dengelenmeli. Ayrıca çiftçiyi köyünde tutmak, kente göçmesine engel olmak istiyorsak üretime verilecek destekleri artırmalı, cazibeyi artıracak kamu yatırımlarına yönelmeliyiz” dedi. 

ÖĞE: Lojistik açıdan Türkiye’deki ender illerden biriyiz 

TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Öge, Tekirdağ’ın 3 limanı bulunduğunu belirterek, “Lojistik açıdan Tekirdağ hava, kara, deniz ve demiryollarına sahip Türkiye’deki ender illerden biri. Türkiye’nin ve Akdeniz’in en büyük konteyner limanı olarak faaliyetlerine Mayıs ayında başlayacak olan Asyaport, 2,5 milyon TEU’ya ulaşacak kapasitesi ile Asya-Avrupa koridorunda bulunan Tekirdağ’a çok ciddi katkıda bulunacak. Ayrıca kurduğumuz BALO AŞ (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) ile Anadolu’daki sanayicilerin ürünlerini Avrupa’ya daha az maliyetle sevketmelerini sağlıyoruz. En önemli sorunumuz mesleki eğitim. 10 sene sonra yaşanacak kalifiye eleman sıkıntısı hatta yokluğu ile şoför, operatör ya da makine başında çalışacak kalifiye eleman bulamayacağız” şeklinde konuştu. 

ÖZCAN: Tekirdağ OSB kurulmalı 

TTSO Meclis Üyesi Mestan Özcan, Tekirdağ’daki tarım ve hayvancılık geleneksel tarzda devam ettiği için çiftçinin halinden memnun olmadığını ifade ederek, “Çiftçinin dünya ile entegrasyonunu sağlama konusunda eksik kaldık. Çiftçi alternatif ürünler hakkında bilgilendirilmeli. Hayvancılıkta da her ırka farklı destekler verilmeli. Et hayvancılığı ile süt hayvancılığının farkına varılmalı. Envanter çıkartılarak Trakya Bölgesi'ne doğru destekler sağlanmalı. Mera ve kaba yem ıslahı konusunda üniversitelerin başlattığı çalışma sürdürülebilir hale getirilmelidir.Kentte Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi’nin (TORSAB) kurulması için de gerekli çalışmalar yapılmalı”şeklinde konuştu. 

ŞAHİN: Yeşil enerjiyi teşvik ediyoruz 

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ’da merkezi ve yerel yönetimlerin ortak noktada buluşamadıklarını belirterek, “Hazırladığımız envanter çalışmasında ajans olarak Tekirdağ’ın en önemli probleminin köyden kente göç olduğunu saptadık. Bu göçün iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Ajans olarak bölgeyi yeşil enerjiyi kullanması konusunda teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Firmalar OSB'lere altyapı desteği veriyor 

Noyan: Malkara'daki kömür rezervleri OSB'lerde kullanılsın

Can Enerji Genel Koordinatörü Erdim Noyan: Sanayi gelişince enerji ihtiyacı arttı. Rüzgar enerjisi için verimli bir bölgeyiz. Kapasite olarak bölgeye 160 megavat verildi. Rüzgarda Trakya çok verimli. Bu kapasitenin artırılması gerekir. Bölgedeki OSB’lerden sadece Çerkezköy OSB doğalgaz dağıtma hakkına sahip. Sanayicilerin bu alana yatırım yapılabilmesi için OSB’lerde kamu yatırımlarının artması, ekonomik destekle sanayicilerin önünün açılması gerekir. Ayrıca yüzeysel sular büyük ölçüde kullanılmalı. Malkara’daki 1,5 milyar tonluk kömür rezervlerinin de ortaya çıkarılarak OSB’lerde kullanılması iyi olur. Ciddi bir insan kaynakları planlamasına ihtiyaç var. 

Peköz: Ergene için 2 arıtma tesisi projesi sürüyor

Tübaş Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Peköz: 2011 yılında Ergene Eylem Planı ile Ergene’deki kirliliğin yüzde 55’inin sanayiden geri kalan yüzde 45’inin de evsel atıklardan kaynaklandığı açıklandı. Bu yüzden sanayici kadar belediyelerin de çok ciddi altyapı çalışmaları var. Hem Muratlı OSB hem de belediyenin yürüttüğü 2 arıtma tesisi projesi bulunuyor. OSB’lerin altyapı sorunları çözülürse yatırımcı için daha cazip hale gelir. Bu arada iç ve dış etkenlerden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle tekstil sektöründe rekabet etmekte zorlanıyoruz.

Bu konularda ilginizi çekebilir