16 °C

TEPAV: Mali gevşemenin faturası 45 milyar YTL'yi bulabilir

TEPAV: Mali gevşemenin faturası 45 milyar YTL'yi bulabilir

TEPAV: Mali gevşemenin faturası 45 milyar YTL'yi bulabilir

TEPAV, hükümetin önümüzdeki dönemde izleyeceği, KEY ödemeleri, GAP'a ve yerel yönetimlere kaynak aktarımları, kamu müteahhitlerine fiyat farkı ödemesi gibi uygulamalarının tahmini maliyetini 40-45 milyar YTL olarak hesapladı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan Mali İzleme Raporu-2008 Yılı Mart-Nisan Ayı Bütçe Sonuçları açıklandı. Rapor'da bütçe sonuçlarının yanı sıra "Orta Vadeli Mali Çerçeve ve Geleceğe Yönelik Maliye Politikaları: Mali Disiplinde Gevşeme Tartışmaları Ne Anlama Geliyor?" başlıklı bir bölüme de yer verildi. Bu bölümde "Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri", "GAP'a Kaynak Aktarımı", "İşsizlik Fonu'ndan İstihdam Paketi Kapsamında Kaynak Aktarılması", "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun İle Mini Tahkimler Yapılması", "Yerel Yönetimlere, Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Aktarılacak Kaynağın Artırılması ve Aktarılacak Kaynaktan Yapılacak Kesintinin Düşürülmesi" ile "Kamu İhale Kanunu'nun Değiştirilerek Müteahhitlere Fiyat Farkı Ödenmesi" kararlarının uygulanması durumunda doğacak sonuçlar hesaplandı. Bu kararların uygulanmasının, belli varsayımlar altında, toplam 45 Milyar YTL'ye ulaşabileceği tahmin edildi. Raporda, Orta Vadeli Mali Çerçeve'ye (OVMÇ) ilişkin değerlendirme yapılırken, "Bir bütün olarak OVMÇ, kamuoyuna varsayımları ve ayrıntılı harcama planları açıklanmamış yönleri ile ileriye yönelik tutarlı bir Maliye politikası uygulama niyetinden çok, yaklaşmakta olan yerel seçimlere yönelik bir tercihi yansıtır gibi gözükmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporun bütçe sonuçlarının değerlendirildiği bölümünde ise, merkezi yönetim bütçesinin mart ayı sonunda 4.4 milyar YTL, nisan ayı sonunda ise 5.4 milyar YTL açık verdiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Bu durum, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre bütçe açığının yüzde 31.2 oranında arttığına işaret etmektedir. Nisan ayında ise bütçe dengesindeki bozulma geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 artış seviyesine gerilemiştir. Yılın ilk iki ayında merkezi yönetim bütçesinde gözlemlenen nisbeten olumlu performansta, mart ayı sonuçları ile birlikte bir bozulma gözlemlenmiş; ancak, bu durum nisan ayında önemli ölçüde düzelmeye dönmüştür."