22 °C

TMSF, 'Esyem'i satışa çıkardı

TMSF, 'Esyem'i satışa çıkardı

TMSF, 'Esyem'i satışa çıkardı

(16:00)ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Esyem Eskişehir ve Esyem Adapazarı ile Esen Makine'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. TMSF'nin satışlara ilişkin duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre, Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş. amme borçlusundan haczedilen gayrimenkul, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve markadan TMSF'nin kararı ile oluşturulan "Esyem Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak. Fon Kurulunun 30 Kasım 2007 tarihli kararı ile oluşturulan Esyem Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçluya ait olan ve haczedilen, Eskişehir-Kütahya Karayolu 5'nci kilometre Eskişehir adresinde bulunan gayrimenkul, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş) ve marka ile Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise borçluya ait olan ve haczedilen Adapazarı-Ankara Karayolu 8'nci kilometre Adapazarı Sakarya adresinde bulunan gayrimenkul, menkullerden (makina, teçhizat, demirbaş) oluşmakta. Kapalı zarf ve açık artırma usullü Muhammen bedeli 4 milyon 700 bin YTL olarak belirlenen Esyem Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışında katılımcılardan 470 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ise 6 milyon 600 bin YTL olarak belirlendi. Söz konusu ihalenin geçici teminatı ise 660 YTL olarak açıklandı. İhaleler, 16 Nisan 2008 tarihinde saat 15.00 ile 14.00 arasında TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. İhaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 18 Nisan 2008 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında TMSF'de gerçekleştirilecek. Satış usulleri İhaleye ait şartname, her iş için ayrı bedel ödenerek TMSF'den satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 15 Nisan 2008 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilecek. Teklifler peşin olarak YTL cinsinden verilecek. Söz konusu ihalelerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzların satışına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamayacaklar. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacak. Bu arada söz konusu satışların kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanlar, 11 Nisan 2008 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini satış komisyonuna bildirecekler. Esen Makina Öte yandan TMSF, Esen Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. Esen Eskişehir Makine ve Tesis İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. amme borçlusundan haczedilen gayrimenkul, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) markalar ve internet alan adından TMSF'nin 30 Kasım 2007 tarihli kararı ile oluşturulan Esen Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak. Fon Kurulunun 30 Kasım 2007 tarihli kararı ile oluşturulan Esen Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçluya ait haczedilen, Organize Sanayi Bölgesi İ. Kanatlı Bulvarı 2.Cadde Numara 14 Eskişehir adresinde bulunan gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve markalar ve internet alan adından oluşmakta. Muhammen bedeli 8 milyon 500 bin YTL olarak belirlenen satışta katılımcılardan 850 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhale, 16 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış Komisyonu Şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 18 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00'de TMSF'de yapılacak. İhaleye ait şartname, bedeli karşılığı TMSF'den satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 15 Nisan 2008 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilecek. Teklifler peşin olarak YTL cinsinden verilecek. Söz konusu ihalelerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahcuzların satışına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamayacaklar. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamayacak. Bu arada söz konusu satışların kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin) bulunanlar, 11 Nisan 2008 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini satış komisyonuna bildirecekler.