18 °C

TMSF bankalarının maliyeti 91.4 milyar dolar

TMSF bankalarının maliyeti 91.4 milyar dolar

TMSF bankalarının maliyeti 91.4 milyar dolar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen bankaların maliyetinin, kullanılan kaynaklar faizli değerler üzerinde hesaplandığında toplam 91.4 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) daire başkanı Dr. Mete Bumin ile bankacılık uzmanı Ferhun Ateş'in ortaklaşa yazdığı "Sorunlu Bankaların Çözümlenmesi, Türkiye Deneyimi" adlı kitapta, 1994-2003 yılları arasında TMSF'ye, "faaliyetlerine fon yönetimi altında devam edenler ve faaliyet izni kaldırılanlar" olmak üzere toplam 24 bankanın devredildiği, bunların çeşitli yöntemlerle çözümlenme işlemine tabi tutulduğu anımsatıldı. Çözümleme maliyetinde, iki farklı yaklaşımın olduğunu ifade eden Bumin ve Ateş, şu değerlendirmeyi yaptı: "İşlem tarihindeki kurlar esas alınarak tarihi değerleri üzerinden Hazine tarafında TMSF'ye 2000-2004 yılları arasında ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senetlerinin toplam tutarı 25.746 milyar dolar düzeyinde. "Ayrıca 4.4 milyar dolar fonun faaliyet gelirlerinden ve 1.8 milyar dolar da fon bankalarından devralınan aktiflerin satışı, tasfiyesi ve tahsilatından olmak üzere toplam 32 milyar dolar kaynak kullanıldı. "Kullanılan kaynakların faizli değerleri dikkate alındığında Aralık 2007 itibariyle TMSF'nin Hazine'ye borcu 44.9 milyar dolar ve buna ilişkin faiz tutarı 29.8 milyar dolar. TMSF tarafından bu tarihe kadar Hazine'ye yapılan 7.8 miyar dolar ödeme ile çözümleme için kullanılan fonun faaliyet gelirlerinin alternatif maliyetleriyle birlikte hesaplanan tutar 6.7 milyar dolar. "Bankalardan yapılan tahsilatların alternatif maliyetleri birlikte hesaplanan tutar 2.2 milyar dolar. Böylece kullanılan kaynaklar faizli değerler üzerinden toplam 91.4 milyar dolara ulaşıyor." Bumin ve Ateş, Aralık 2007 itibariyle çözümleme faaliyetinde elde edilen gelirlerin 15.8 milyar dolar olduğu, 2018 yılına kadar yapılacak çalışmalarla birlikte toplam gelirin 23 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirttiler. Öte ynadan Hazine verilerine göre, mart sonu itibariye TMSF'den alacak tutarı 89.3 milyar YTL düzeyinde bulunuyor.