Tüketiciyi korumaya yönelik cezalarda uzlaşma imkanı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kesilen bazı idari para cezaları için uzlaşma yolu açıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kanun uyarınca tebliğ edilen idari para cezaları içini uzlaşma talep edilebilecek. İdari para cezaları hakkında, tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların, ilgili kanun hükümlerinin yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı veya ihtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu ileri sürülerek uzlaşma istenebilecek.

İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş, Reklam Kurulu tarafından verilen, ödenen, daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları ve tebliğ edilen idari para cezasının bir kısmı, uzlaşmaya konu olamayacak. 

Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyonlar kurulacak. Uzlaşma başvuruları komisyonlar tarafından karara bağlanacak. 

Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir