Türk Prysmian Kablo, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Türk Prysmian Kablo, bu yıl ilk kez hazırladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapor; Türk Prysmian Kablo’nun karbon ayak izinin azaltılması, döngüsel kaynak kullanımı, iş modelinin geliştirilmesi, çalışanların ve toplumun geliştirilmesi hedeflerine yönelik çalışmalarını ön plana çıkarıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, bu yıl ilk kez yayınladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ile şirketin bu alanda yaptığı çalışmaları paylaştı. 

“Sürdürülebilirlik DNA’mızın bir parçası” 

Temiz enerjiye geçişten çalışanlarının gelişimine kadar geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik faaliyetlerini sürdüren Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, 2022 yılında ortaya koydukları sürdürülebilirlik yol haritasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Türk Prysmian Kablo’nun yayınladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu hakkında görüşlerini açıklayan Özcan, şöyle konuştu: “Bu yıl ilk kez yayınladığımız 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ile çalışanlarımız, paydaşlarımız ve topluma olan sorumluluk ve taahhütlerimizi paylaşıyoruz. Sürdürülebilirliği DNA’sının bir parçası olarak konumlandıran Prysmian Group, 2022 yılı itibarıyla düşük karbonlu ürün satışını yüzde 50 artırmayı taahhüt ediyor. Türk Prysmian Kablo olarak bu taahhüdü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı 'Sign it' sürdürülebilirlik planımız çerçevesinde sürdürüyoruz. Dahil olduğumuz Prysmian Group MEAT Bölgesi’nin sürdürülebilirlik stratejisine ve bölgesel sürdürülebilirlik yaklaşımının oluşmasına katkı sunmaya devam ediyoruz.” 

Sürdürülebilirlik projelerine 100 milyon Euro ayrılacak 

Temiz enerjiye geçişi sürdürülebilirlik yol haritasının odağına alan Türk Prysmian Kablo, iklim hedefleri ile düşük karbonlu üretime odaklanıyor. Şirket, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamına geçişi öngören iş modeli ile ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefliyor. Enerji kaynaklarının kullanımının sürdürülebilirlikte büyük önem taşıdığını belirten Ülkü Özcan, şöyle konuştu; “Prysmian Group önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilirlik projelerine toplam 100 milyon Euro yatırım yapmayı taahhüt ediyor. Bu taahhüde verdiğimiz destek kapsamında faaliyetlerimizin her alanına entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuz ve Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz misyonumuz doğrultusunda sorumlu üretim yaparak, yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri sunuyoruz. Sürdürülebilirlik yol haritamız karbon ayak izini ortadan kaldırmak, döngüsel kaynak kullanımı, iş modelini geliştirmek, çalışan ve toplum gelişimine katkı sunmak olmak üzere dört alana odaklanıyor. Bu alanlarda yürüttüğümüz projelerle sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru her gün daha somut adımlar atıyoruz. Bu projeler sayesinde, 2021’in yıl sonunda yaklaşık 1000 ton CO2 salımını önledik. Bunu, doğal gaz tüketimini yaklaşık 56,2 bin Sm3, elektik tüketimini yaklaşık 1.351 bin kWh ve motorin tüketimini yaklaşık 89,3 bin litre azaltarak başardık.”

 2050’ye kadar “net sıfır” olma hedefi 

Tasarruf adımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Ülkü Özcan, “Çevre dostu, düşük karbon salımlı ve yenilenebilir ürünlere yaptığımız yatırımlar sayesinde kablo sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etme hedefiyle 2022 yılında da pek çok projeyi hayata geçirdik. Ürettiğimiz yeni nesil kablolarımızla, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali Karapınar YEKA-1 projesinden, ilk ve en büyük yüksek gerilim denizaltı kablo projelerine; rüzgâr santrali projelerinden, en büyük fiber optik kablo projelerine kadar Türkiye’nin mega yenilenebilir enerji projelerine imza atmayı sürdürüyoruz. Prysmian Group Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamında 2035 yılında kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarında, 2050 yılına kadar ise kapsam 3 emisyonlarında net sıfır olmayı planlıyor. Türk Prysmian Kablo olarak geliştirdiğimiz enerji ve farkındalık çalışmaları ile bu global hedeflere katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.