7 °C

Türkşeker'in özelleştirilmesine yargı freni

Danıştay, fabrikaların tek olarak özelleştirilmesinin, portföy grupları şeklindeki özelleştirme stratejisini ihlal ettiğini bildirdi

Türkşeker'in özelleştirilmesine yargı freni

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'deki (Türkşeker) kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasına ilişkin 8 Ekim 2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının gerekçesi açıklandı. 

Şeker-İş Sendikası, Türkşeker'in kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasına ilişkin 8 Ekim 2007 tarihli ÖYK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 13'üncü Dairesi, söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. 

Davacı Şeker-İş Sendikası, 13'üncü Dairenin kararına itiraz ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı kabul ederek, 3 şeker fabrikasının tüm çalışanlarıyla birlikte özelleştirme programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Kurul'un gerekçesinde, Türkşeker'e ait Ereğli, Bor ve Ilgın Şeker Fabrikalarının özelleştirme programına alınmasına ilişkin 1 Aralık 2005 günlü ÖYK kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 5 Nisan 2007'de yürütmesinin durdurulduğu hatırlatıldı. Gerekçede, Kurul'un bu kararında, "şeker fabrikalarının portföy grupları oluşturularak özelleştirilmesinin ilke olarak kabul edildiği, buna karşın Ankara Şeker Fabrikasının portföy grubundan çıkarılmasının şeker fabrikalarının özelleştirme stratejisini bozduğu"nun vurgulandığı belirtildi. 

Kurulun gerekçesinde, "Yargı kararının yerine getirilmesi için Ankara Şeker Fabrikası'nın bir portföy grubuna dahil edilmesi gerekirken, bu yönde bir işlem tesis edilmeyip nedenleri de hukuki ve bilimsel gerekçeleriyle ortaya konulmadan fabrikaların tek olarak özelleştirilmesinin yolu açılmıştır" denildi. 

Dava konusu ÖYK kararında, Türkşeker A.Ş'ye ait fabrikaların tek olarak özelleştirilmesine yer verilmesinin, portföy grupları şeklindeki özelleştirme stratejisinin ihlal edilmesine yol açtığı ifade edilen gerekçede, bu durumun ayrıca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararına aykırılık oluşturduğu, yargı kararına uyulmaması sonucunu doğurduğu kaydedildi. 

Gerekçede, bu durumda, dava konusu ÖYK kararında, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığına işaret edildi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap