13 °C

Varlık finansmanı fonlarının faaliyetlerine düzenleme

SPK'nın Varlık Finansmanı Fonları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi

Varlık finansmanı fonlarının faaliyetlerine düzenleme

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), "Varlık Finansmanı Fonları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle varlık finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetleri ile Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin (VDMK) Kurul kaydına alınmasına, ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar düzenlendi. Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için "Varlık finansmanı fonu", bu tebliğ kapsamında ihraç edilmeyen menkul kıymetler için "varlığa dayalı menkul kıymet", "VDMK" ya da bunlara eşdeğer ifadeler kullanılamayacak. Tebliğle, fonun en az biri bağımsız üye olmak üzere 3 kişilik bir Fon Kurulu tarafından yönetilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve faaliyetlerin bir Fon denetçisi tarafından denetlenmesi, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin fonksiyonların hizmet sağlayıcı, Fon operasyon sorumlusu, saklayıcı ve bağımsız denetim kuruluşu gibi uzmanlaşmış kurumlara delege edilmesi, yatırımcıların korunmasını teminen fonun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaf biçimde yönetilmesi gibi yapısal unsurlar getirildi. 

Fon içtüzüğünde hüküm bulunmak şartıyla fon kurulunun talebi ve ilgili borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet borsalarında işlem görebilecek VDMK'lar nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılabileceği gibi, yatırımcılara halka arz da edilebilecek. Halka arz durumunda Kurul'un onayladığı izahname ve sirkülerin yayımlanması zorunlu olacak. 

Halka arz edilecek VDMK'ların en az bir yetkili derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmesi ve derecelendirme notuna izahname ve sirküler ile diğer bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi de zorunlu olacak. Varlık Finansmanı Fonları'nın portföylerine, ipotekli konut kredileri haricindeki tüketici kredileri ile ipotekli krediler, motorlu kara taşıtları için verilen krediler, proje finansmanı ve kurumsal krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları devralınabilecek ve bu alacaklar karşılığında VDMK ihraç edilebilecek. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap