18 °C

Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim TBMM’de

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim TBMM’de

Mehmet KAYA

ANKARA - Vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim imkanı veren yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıda kapsam, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri olarak çizildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinden finans, bankacılık ve sigortacılık kapsam dışı bırakıldı.

Bu mükellefler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini verirken, 5 puanı indirecekler. Ancak, indirimin üst limiti 1 milyon TL olacak. Yüzde 5 oranındaki indirim 1 milyon TL’yi geçiyorsa, geçen kısım indirime konu edilemeyecek. Bu 1 milyon TL’lik üst limit, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

İndirim yapılan tutar, ödenmesi gereken vergiden daha fazlaysa, aradaki fark, mükellefin beyanı ile 1 yıl içinde başka vergilerden indirilecek. Bu şekilde 1 yıllık süre içinde indirim yapılamazsa, indirim hakkı kaybedilecek.

İndirimden yararlanan ve daha sonra gerekli şartları taşımadığı anlaşılan mükellefler vergi ziyaı (vergi kaçırma) yapmış sayılacak.

Gerekli şartlar

Tasarıda, indirim yapabilecek şirketlerin tabi olduğu şartlar şöyle sıralandı:

-Beyannameye konu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini süresi içinde verenler, eğer tahakkuk eden vergileri kanuni süresinde ödemiş mükellefler. Mükelleflerin düzeltme ve pişmanlık için verdikleri ek beyannameler ihlal sayılmayacak ve 10 TL’ye kadar az yapılan ödemeler ihlal olarak değerlendirilmeyecek.

-Haklarında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat olmayanlar. Eğer tarhiyat yapılmış ve yargı kararı, uzlaşma ve düzeltme ile ortadan kaldırılmış ise şarta uyulmuş sayılacak.

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1000 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında, VUK 359 (kaçakçılık suçları) kapsamındaki suçlardan birini işleyenler indirimden yararlanamayacak.

İşçiler de vergi indirimden yararlanmak istiyorİşçiler de vergi indirimden yararlanmak istiyor

 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap