Yerli malına ilgi artıyor

Türkiye’de FMCG büyümesinde özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıkları görülüyor. Ancak fiyat artışlarının bütçe üzerinde yarattığı baskı ile alışverişçi daha temkinli. Tüketiciler, yerli malına yöneliyor, gerektiği kadar satın alma gerçekleştiriyor ve daha küçük paketlere yöneliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

NielsenIQ’nun araştırmasına göre Türkiye’de FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri” perakendesi ilk 8 ay kıyaslamasında yüzde 85 büyüme kaydetti. 2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakıldığında da gıda kategorisinin yüzde 19, gıda başlığı altında tarım ürünlerinin yüzde 19,4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24,3 büyüdüğü gözleniyor.
Pazarda büyüme dinamiğine sahip kategorileri anlamanın kritik olduğunu vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, araştırma sonuçlarını DÜNYA’ya yorumladı. 

Atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu vurgulayan Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıkları görülüyor” dedi.

Gıda başlığı altında tarımsal ürünlerin ve özellikle de buğday kaynaklı ürünlerin önemine değinen Didem Şekerel Erdoğan, “Gıdadaki büyüme trendinin aslında yeni/kısa vadeli bir trend olmadığını söyleyebiliriz 2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakacak olursak, gıda kategorisinin yüzde 19, gıda altında tarım ürünlerinin yüzde 19,4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24,3 büyüdüklerini görmekteyiz. Bu bize tarımsal üretimin önemini göstermekte” dedi.

Tüketici, “yerli malı”na yöneldi!
NielsenIQ’nun araştırması, alışverişçilerin yüzde 34’ünün sürdürülebilir ürünleri almaya daha yatkın; yüzde 66’sının da çevresel konuların şimdi ve gelecekte kendi sağlıklarını etkileyeceği konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Sürdürülebilirlik, yerel üretim ve doğallık başlıkları da üreticiler ve perakendeciler için odaklanılması gereken alanlar olarak öne çıktı. Alışverişçilerin özellikle ekolojik/biyo ürünlere ilgisinin yüzde 20’den yüzde 27’ye çıktığı görülüyor. Aynı zamanda yükselen oranda yaşadıkları bölgede üretilmiş/yerel ürünleri seçmeye çalıştıkları da öne çıkan bir diğer veri. Bu oran yüzde 15’ten yüze 22 seviyesine yükselmiş durumda.

NielsenIQ araştırmasına göre, e-ticaret pandemi döneminde dünya genelinde güçlü büyümeler gösterdi. Türkiye’de 2020 yılında toplam FMCG içinde yüzde 4 olan e-ticaret ağırlığı 2021 yılında yüzde 5.7’ye çıktı. E-ticaret, bu güçlü bazına rağmen 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde de büyüme ivmesini korudu ve yüzde 74’lük bir ciro büyümesi gerçekleştirdi. Dünya genelinde bozulan fiyat istikrarına ve bunun tüketiciye yansımalarına değinen NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, tüm ülkelerde fiyat artışlarının görülmekte olduğunu, bunun alışverişçi bütçesi üzerinde baskı yaparak alışverişçiyi daha temkinli olmaya sevk ettiğini söyledi. Bu temkinli davranışın sonucu olarak tüketiciler, yerli malına yöneliyor, gerektiği kadar satın alma gerçekleştiriyor ve daha küçük paketlere yöneliyor. Didem Şekerel Erdoğan,  “Alışverişçiler gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar alıyor. Ürün tercihleri küçük paketlere yönelirken inovasyon da önemini korumaya devam ediyor” diyor.

Perakendede neler oluyor?
Gıda kategorisinin altında tarım ürünlerinin yüzde 19,4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24,3 büyüdüğü görülüyor. Tarımsal üretimin önemi giderek daha fazla öne çıkıyor. 

Türkiye’de 2020 yılında toplam FMCG içinde yüzde 4 olan e-ticaret ağırlığı 2021 yılında yüzde 5.7’ye çıktı. E-ticaret, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde yüzde 74’lük ciro büyümesi gerçekleştirdi.

Fiyat artışları, alışverişçi bütçesi üzerinde baskı yaparak alışverişçiyi daha temkinli olmaya sevk ediyor. Bu temkinli davranışın sonucu olarak alışverişçiler gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar alıyor.

Ürün tercihleri, küçük paketlere yöneliyor. İnovasyon önemini korumaya devam ediyor.

Alışverişçilerin yüzde 34’ü sürdürülebilir ürünleri almaya daha yatkın; yüzde 66’sının da çevresel konuların şimdi ve gelecekte kendi sağlıklarını etkileyeceği konusunda hemfikir. Sürdürülebilirlik, yerel üretim ve doğallık başlıkları da üreticiler ve perakendeciler için odaklanılması gereken alanlar olarak öne çıkıyor.