Yıllık bazda büyüme %3,9 çeyreklik daralma %0,1

TÜİK, bu yılın üçüncü çey­reğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açık­ladı. Buna göre GSYİH çeyrek­lik bazda yüzde 0,1 daraldı, yıl­lık bazda ise yüzde 3,9 artış kay­detti. Böylece ekonomi 9 çeyrek sonra daraldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yüzde 3,9’luk bü­yüme, beklentiler dahilindeydi. Büyüme rakamlarının açıklan­masının ardından iş dünyasın­dan yapılan değerlendirmede nitelikli büyümenin korunması ve ekonominin bağışıklık siste­minin kuvvetlendirilmesi çağ­rıları yer aldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 241 milyar 523 milyon dolar olarak hesaplandı.

Finans sektöründen büyümeye katkı

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim en­deksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüz­de 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faa­liyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, di­ğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimen­kul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

Tüketim harcamaları yüzde 19,9 arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim har­camaları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endek­si olarak yüzde 19,9 yükseldi. Devletin ni­hai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azalış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreği­ne göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı da yüzde 12,2 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 96,2 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 96,2, net işletme artığı/ karma gelir yüzde 123 artış gösterdi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken 2022'de yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8'e çıktı.

Erdoğan: 2022’yi rekor düzeyde kapatarak 2023’e iyi bir giriş yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, “Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022’yi rekor düzeyde kapatarak, 2023’e iyi bir giriş yapacağız” dedi.

Nebati: Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.” dedi. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir.”

Olpak: Türkiye pozitif ayrışarak gücünü gösterdi

DEİK Başkanı Nail Olpak, kü­resel risklerin ve resesyonun konuşulduğu bir ekonomik or­tamda Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını belirterek, “Büyüme verisi, Tür­kiye açısından resesyon ihti­malinin de bir hayli zayıf oldu­ğunu destekler nitelikte. Veri, 2022 yılı büyümesinin yüzde 5 civarlarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Ekonomimiz, küresel çalkantı­ların ve risklerin arttığı bu dö­nemde dahi pozitif ayrışarak gücünü gösterdi” diye konuştu.

Bahçıvan: Sanayi büyümesinin payı artmalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Baş­kanı Erdal Bahçıvan, sanayiden ve sanayi ihracatından güçlü bir şekilde beslenen büyüme oranla­rında, yurt dışı kaynaklı gelişme­ler başta olmak üzere olumsuz nedenlerden kaynaklanan bir iv­me kaybı olduğunu gözlemledik­lerini belirtti. Bahçıvan, “Bu ivme kaybını, özellikle İSO Türkiye İma­lat PMI verilerinin son aylardaki belirgin düşüşünde de açıkça görmekteyiz. Nitelikli büyüme­nin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının art­tırılması gerekiyor” dedi.

Baran: Zorluklara rağmen büyüme korundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yö­netim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel ekonomide bü­yümelerin yavaşladığı, reses­yon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye ekonomisi­nin bağışıklığını güçlü tutmaya çalıştığını belirterek, “Bu süreç­te katma değerli üretimi teşvik etmek, bunu sağlayacak yatı­rımları desteklemek, büyüme­nin devamlılığına katkı sağla­yacaktır. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kay­nağıyla Türkiye’nin önü açıktır” ifadesini kullandı.

Avdagiç: 2023 yılı için 3 ödevimiz var

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor” ifadesini kullandı. Avdagiç, “Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı” dedi.