60 sektörün sorununa çözüm için ilk adım atıldı

Hükümet, TOBB bünyesindeki sektörlerin sıkıntılarını tek tek dinledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KAYA / MELTEM GÜNDÜZ / ÖZÜM ÖRS / HÜSEYIN GÖKÇE

ANKARA - TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın yedincisi TOBB Genel Merkezi’nde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların müsteşar ve müsteşar yardımcıları katıldı.  Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin birinci ekonomik önceliğinin cari işlemler açığının azaltılması olduğunu söyledi. Babacan, hükümetlerinin yolsuzluklara her dönem hassasiyetle yaklaştığını, şeffaflaşma konusunda bir paket hazırlandığını ve yerel seçimlerin ardından gündeme geleceğini kaydetti. Babacan, “Yolsuzlukla mücadele önceliklerimiz arasında. Hiçbir yolsuzluğa müsamaha gösterilmemiştir ve gelecekte de taviz vermeyeceğiz” dedi.

 

3-300.jpg   İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 1
   İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 2

 

Başbakan Yardımcısı Babacan, bütün küresel tahminlerde Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin süreceği öngörülerini vurguladı. Babacan, büyümenin sosyal olarak da fayda sağlaması gerektiğine işaret ederek, “Sosyal yapı iyileşmezse, orada doğan bir sosyal gerginlik geliyor ve büyümeyi vuruyor” dedi.

Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmayı öncelik aldığını belirten Babacan, kısa vadede; mali disiplinin sürdürülmesi, para politikalarının kullanılması ve makro ihtiyati tedbirlerin uygulamada olduğunu vurguladı. Uzun vadede ise enerji ithalatının azaltılması, tasarrufların artırılması, katma değerli ürünlere geçiş ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önlemleri sıraladı.

Ali Babacan hukuk ve demokrasi kalitesinde “uluslararası kriterlerin” önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk standardının tek ölçütünün Avrupa Birliği olduğunu, Afrika Birliği ya da Shangai işbirliği örgütü olmadığını belirtti. Babacan, Fransa’nın yeni yönetimiyle birlikte Türkiye AB ilişkilerinde iyileşme beklediklerini, bu yıl içinde hukuk ve yargının temel alındığı 23. ve 24. fasılların açılmasını arzu ettiklerini belirtti. Başbakan Yardımcısı hukukun üstünlüğünün başka alanlara etki etmek için kullanılmaması gerektiğini de söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Küresel STA anlaşmalarının içinde olmalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Avrupa STA görüşmelerinin önemine değinerek, ABD’nin Japonya, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi ülkelerde Trans Pasifik Ticaret Anlaşması, Avrupa Birliği ile de Trans Atlantik Ticaret Anlaşması yapmak istediğini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu iki girişim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor. Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre hareket ederiz” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında finans kesimine de seslenerek, dalgalanma ortamında finansal yaklaşımlarını katılaştırmamaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide olduğumuz söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu gösterin” dedi.

60 sektörün en önemli sorunları ve çözüm önerileri:

[PAGE]

60 sektörün en önemli sorunları ve çözüm önerileri:

1-TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

Sorun

Sektörün dış ticaretteki ara mal açığı.

Çözüm önerisi

Ahşap, kağıt, karton, alüminyum, çelik ve plastik esaslı ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan hammaddeleri üreten işletmeler desteklenmeli.

2-TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS MECLİSİ

Sorun

Aracılık işlemlerinden alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek olması.

Çözüm önerisi

BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı, zorunlu karşılıklar için, piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli,

3-TÜRKİYE BİLGİSAYAR ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MECLİSİ

Sorun

Kredi kartında taksit sınırlandırması.

Çözüm önerisi

Taksit sınırlandırması, küçük mağazaların durumunu düzeltecek şekilde revize edilmeli.

4-TÜRKİYE BİLGİSAYAR YAZILIM MECLİSİ

Sorun

Uluslararası yazılım ürünlerinin, ulusal yazılıma karşı haksız rekabeti.

Çözüm önerisi

Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabuledilerek haksız rekabetin önüne geçilmeli.

5-TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan camların yaygın kullanılmaması.

Çözüm önerisi

Revize standart yürürlüğe konulmalı.

6-TÜRKİYE ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun

Hammadde ruhsat güvenliği önündeki engeller.

Çözüm önerisi

Başbakanlık Genelgesi yeniden değerlendirilerek, izinlerin daha önce olduğu gibi ilgili kurumlarca verilmesi.

7-TÜRKİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MECLİSİ

Sorun

Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmemesi.

Çözüm önerisi

Enerji verimliliği yüksek ürünlerde vergi indirimi ve AB ülkelerindekilere benzer teşvikler uygulanmalı.

8-TÜRKİYE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER MECLİSİ

Sorun

Yüksek elektrik maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintiler.

Çözüm önerisi

Başta TRT payı olmak üzere, elektrik üzerindeki her türlü fon kaldırılmalı.

9-TÜRKİYE DENİZCİLİK MECLİSİ 

Sorun

Gemi inşa sanayinde sürdürülebilir rekabet şartlarının oluşturulamaması.

Çözüm önerisi

Yerli tersanelerin, devletleri tarafından desteklenen yabancı tersaneler karşısındaki kamu alımlarına ilişkin dezavantajları ortadan kaldırılmalı.

10-TÜRKİYE DERİ ve DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Çevre ve insan sağlığına uygun yöntemlerle üretimin desteklenmemesi.

Çözüm önerisi

Çevre maliyetleri ile deri firmalarının atık su arıtım ve geri kazanım sistemlerinin getirdiği mali yük azaltılmalı.

[PAGE]

11-TÜRKİYE DOĞALGAZ MECLİSİ

Sorun

Büyük sermaye yatırımı gerektiren tesislerin yapılabilmesini sağlayacak yatırım ikliminin bulunmaması.

Çözüm önerisi

Büyük yatırımlarda üçüncü tarafların erişimine engel olmamak şartıyla, finansman, teknik ve ticari ihtiyaçlar için her tesise münhasıran, gereken kapasite muafiyeti verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı.

12-TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Döküm sektörünün teşvik kapsamına alınmamış olması.

Çözüm önerisi

Döküm sektörü girdi sağladığı sektörler gibi teşvik kapsamına alınmalıdır.

13-TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ

Sorun

Dershanelerin dönüşümü için öngörülen düzenlemeler.

Çözüm önerisi

Dönüşüm gönüllü olmalı, cazip alternatifler sunularak pilot uygulamalarla kendiliğinden geçiş sağlanmalı, teşvikler uygulanabilir olmalı ve mevcut kurumları da kapsamalıdır.

14-TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ

Sorun

Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmaların satış üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle maliyetlerininyükselmesi.

Çözüm önerisi

Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmelidir.

15-TÜRKİYE FUARCILIK MECLİSİ

Sorun

Uluslararası fuarların desteklenmesi ihtiyacı.

Çözüm önerisi

Kamu-özel sektör işbirliği içerisinde, yabancı ziyaretçilerin artırılmasına yönelik tanıtım mecrası, kaynak ve görev tahsisi konularında çalışma yapılmalı.

16-TÜRKİYE GIDA SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Kayıtdışılık.

Çözüm önerisi

Gıda denetim sistemi yalnızca nihai ürüne odaklanmamalı, üretim süreci ve tesis etkin bir biçimde denetlenmeli.

17-TÜRKİYE GİRİŞİM SERMAYESİ MECLİSİ

Sorun

Üniversite temelli girişimciliğin zayıf olması.

Çözüm önerisi

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın kamu üniversitelerinin işlevini artırmak için, TBMM’deki Patent Kanun Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi temin edilmeli.

18-TÜRKİYE HAYVANCILIK MECLİSİ

Sorun

Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı.

Çözüm önerisi

Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların söz sahibi olduğu, politikalar üretip uygulayabilen bir “kurum”oluşturulmalı.

19-TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Küresel piyasalarda rekabet edilebilir fiyatlarda kaliteli ve sürdürülebilir hammadde temininde yaşanan zorluklar.

Çözüm önerisi

Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği arttırılmalı, arz-talep dengesini gözetecek hammadde üretimi planlanmalı.

20-TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ

Sorun

Kamu alımlarında yerli ürünün yeteri kadar tercih edilmemesi.

Çözüm önerisi

Ürünlerin yurtiçinde üretimlerinin yapılıp yapılmadığı araştırılarak üretilen ürünlerin yurtiçinden tedariki teşvik edilmeli.

[PAGE]

21-TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ilaçların öncelikle tercih edilmemesi.

Çözüm önerisi

Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı, geri ödemesi hızlı bir şekilde yapılmalı ve kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.

22-TÜRKİYE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Orman ürünlerindeki yüksek fiyatlar.

Çözüm önerisi

Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi için gerekli hukuki alt yapı oluşturulmalı ve teşvik edilmeli.

23-TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ

Sorun

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan akaryakıttan ve biletten alınan yüksek ÖTV ve KDV.

Çözüm önerisi

Akaryakıtta ve bilette uygulanan ÖTV ve KDV oranı indirilmeli ya da yüzde 50 oranında iadesi sağlanmalıdır.

24-TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün rekabet gücünün azalması.

Çözüm önerisi

Kimyasal girdilerin üretileceği, yatırım büyüklüğü 50 milyon doların üzerinde olan entegre tesislerin kurulması için yatırımcılara gerekli ek teşvikler proje bazında tetkik edilerek verilmelidir.

25-TÜRKİYE KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Kumaşın ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin maliyetleri artırması, kârlılığı ve rekabet gücünü azaltması.

Çözüm önerisi

Kumaşlara uygulanan korunma önlemleri sona erdirilmeli, yurtiçinde iplik ve kumaş üreticileri desteklenmeli.

26-TÜRKİYE KOZMETİK ve TEMİZLİK ÜR. MECLİSİ

Sorun

Sahte ve taklit ürünlerle mücadelenin yasal boşluklar, eleman yetersizliği ve koordinasyonsuzluk nedeniyle yeterince güçlü yapılamaması.

Çözüm önerisi

Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılarak kolluk kuvvetlerinin re’sen müdahalesine imkan tanınmalı, sahte ve taklit olduğu kanıtlanan ürünlerin imha edilmeleri sağlanmalı.

27-TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Kıymetli taş ve mücevher sektöründe ÖTV.

Çözüm önerisi

Kıymetli taş ithalinde ÖTV tamamen kaldırılmalıdır.

28-TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜTEAHHİTLİK MECLİSİ

Sorun

Yapı müteahhitliğine ilişkin standart ve faaliyet kriterlerinin olmaması.

Çözüm önerisi

Standartlar oluşturularak mevzuat hükmüne bağlanmalı, hazırlanacak mevzuatta yapı müteahhitliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bünyelerinde en az lisans seviyesinde bir inşaat mühendisi, mimar veya teknik öğretmenlik eğitimi almış personel bulundurması şartı getirilmeli, ayrıca belirli sermaye kriterine yer verilmeli.

29-TÜRKİYE MADENCİLİK MECLİSİ

Sorun

16/6/2012 tarihli ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan sorunlar.

Çözüm önerisi

Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalıdır.

30-TÜRKİYE MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI MECLİSİ

Sorun

Bölgesel ve Ar-Ge teşviklerinin sektöre uymaması ve yetersiz kalması.

Çözüm önerisi

Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalıdır.

[PAGE]

31-TÜRKİYE MEDİKAL MECLİSİ

Sorun

Kamu ihale mevzuatında yerli malına yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması uygulamasının yapılamaması.

Çözüm önerisi

Yerli malı satın alan hastaneleri teşvik etmek amacıyla, her yıl satın aldığı yerli malı bedelinin yüzde 15’i oranında risturn (iade) katkısı sağlanmalıdır.

32-TÜRKİYE MEDYA VE İLETİŞİM MECLİSİ

Sorun

Gazeteci olarak çalışanların çalışma koşullarına ilişkin 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da (5953) 1962 yılından bu yana etkili düzenleme yapılmamış olması.

Çözüm önerisi

TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası ile yerel gazetelerin temsilcilerine danışılarak ve mesleğin nitelik ve niceliğini etkileyen yeni gelişmeler de değerlendirilerek öneriler geliştirilmeli ve mevzuat çalışması yapılmalıdır.

33-TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun

Sektörde yaşanan yerli hammadde sıkıntısı.

Çözüm önerisi

Özel ormancılık ve endüstriyel ağaç üretimine izin verilerek odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalı.

34-TÜRKİYE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MECLİSİ

Sorun

Libya’da Türk müteahhitlik firmalarının devam eden sorunları.

Çözüm önerisi

Libya işveren kuruluşlarının teminat mektuplarını nakde çevirmemesi için temaslar yapılmalıdır.

35-TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun

Hammadde fiyatlarının rekabeti enngelleyecek şekilde yüksek olması.

Çözüm önerisi

Satış fiyatlarının Avrupa ve diğer ülkelerdeki orman emvali fiyatları ile rekabet edecek seviyeye gelebilmesi için, maliyeti en fazla etkileyen ana unsur olan tevzii masraflarında düzenleme yapılmalı.

36-TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Vergi mevzuatının otomotiv sektörüne göre uyumlaştırılmamış olması.

Çözüm önerisi

Araçlarda vergi hadleri dengeli hale getirilmeli.

37-TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ

Sorun

Hafif ticari araç pazarında daralma.

Çözüm önerisi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 8. bendinde yapılan K belgelerinin tanımına “öz mal olmayan araçlar” eklenmeli, diğer sorunlar için mevzuat çalışması olmalı.

38-TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİ MECLİSİ

Sorun

OSB’lerin yeni teşvik ihtiyacı ile altyapı ve eğitim yatırımları üzerindeki KDV yükü

Çözüm önerisi

OSB’lerdeki inşaat, altyapı (yol, su, elektrik, haberleşme, arıtma vs. gibi) harcamalarına KDV istisnası tanınmalı.

39-TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ MECLİSİ

Sorun

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesinde yer alan sigorta kapsamının ihtiyacı karşılamaması.

Çözüm önerisi

Avrupa standartlarına uygun olarak 5188 sayılı Kanun’un 21. maddesi yeniden ve tüm tarafları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

40-TÜRKİYE PATENT VE MARKA VEKİLLERİ MECLİSİ

Sorun

Sınai haklar alanında kanun bulunmaması

Çözüm önerisi

TBMM Genel Kurulundaki tasarı geri çekilmeli, yerine sınai hakları düzenleyen yeni bir kanun metni tarafların görüşleri alınarak hazırlanmalı.

[PAGE]

41-TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ

Sorun

Kayıtdışı ekonomiyi destekleyen, haksız rekabete yol açan uygulamalar.

Çözüm önerisi

İnternetten yapılan satışlarda denetim ve yaptırım sistemleri geliştirilmeli, yerel pazarlarda yazarkasa uygulaması hayata geçirilmeli, ürünler arası taksit farkı kaldırılmalı.

42-TÜRKİYE PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Kaçak akaryakıt.

Çözüm önerisi

Akaryakıtlar üzerinden alınan çok yüksek oranlı vergiler zamana yayılı olarak düşürülmeli, akaryakıt sektöründe faaliyet gösterecek dağıtıcılara yönelik lisans kriterleri yükseltilmeli.

43-TÜRKİYE SAĞLIK KURUMLARI MECLİSİ

Sorun

Sağlık hizmetleri için sürdürülebilir finansman modelinin olmaması.

Çözüm önerisi

Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı daraltılmalı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hayata geçirilmeli, fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı.

44-TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Savunma ve havacılık sanayiine ilişkin satış ve ihracat kredi sistemi eksikliği.

Çözüm önerisi

Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı.

45-TÜRKİYE SERAMİK VE REFRAKTER SANAYİ MECLİSİ

Sorun

Madenlere ulaşım ve hammadde temininde yaşanan sorunlar.

Çözüm önerisi

Hammadde kaynaklarının işletilmesini engelleyen ve/veya kısıtlayan Mahalli İl Çevre Kurullarının çelişkili hükümleri ortadan kaldırılmalı.

46-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİSİ

Sorun

Serbest bölgelerin tabi olmadığı dolaylı vergilerin değişik yorumlarla tahsili.

Çözüm önerisi

Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı.

47-TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

Sorun

‘Halka Arz Seferberliği’ çalışmaları kapsamında piyasadaki arz tarafının gelişmemiş olması.

Çözüm önerisi

Özellikle KOBİ’lerin halka arz sürecine KOSGEB gibi kuruluşlarca sağlanan teşvikler artırılmalı, bu teşviklerin kullanım prosedürleri kolaylaştırılmalı.

48-TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ VE REHBERLER MECLİSİ

Sorun

Kanunda tur operatörlüğü tanımı ile kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenleme bulunmaması.

Çözüm önerisi

Kanunda tur operatörlüğü yapacak işletmelerin yaptığı işin kapasitesine göre sigorta-teminat gibi konularda mevzuat çalışması yapılmalı.

49-TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) MECLİSİ

Sorun

LPG’nin enerji politikaları arasında hak ettiği yeri alamaması.

Çözüm önerisi

Enerji Strateji Belgesi’nde LPG sektörüyle ilgili stratejilere yer verilmeli.

50-TOBB SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ

Sorun

Ekspertiz ücretlerinin sigorta şirketleri tarafından belirlenmesi.

Çözüm önerisi

Sigortacılık Kanunu’na; ekspertiz ücretinin miktarının, sigorta eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında serbestçe kararlaştırılmasına ilişkin hüküm eklenmeli.

[PAGE]

51-TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ

Sorun

Sigortacılık Kanunu hükümlerine rağmen tüketicinin seçme hakkının sınırlandırılması.

Çözüm önerisi

Mevcut poliçedeki teminatları içeren bir başka poliçe ibraz edilmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

52-TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ

Sorun

İç hat uçak bilet ücretlerinden yüzde 18 KDV alınması.

Çözüm önerisi

KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli.

53-TÜRKİYE TARIM MECLİSİ

Sorun

Maliyet artırıcı unsurların çözümlenememesi.

Çözüm önerisi

Tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılmalı, tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli.

54-TÜRKİYE TEKNİK MÜŞAVİRLİK MECLİSİ

Sorun

Teknik müşavirlik sektörünün ve hizmetlerinin tanınmaması.

Çözüm önerisi

Teknik Müşavirlik hizmet bedelleri, tasarım dahil, yatırım bütçelerinde gerçek inşaat maliyetlerinin yüzde 6’sı ila yüzde 10’u arasında hesaplanarak yer almalı.

55-TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ

Sorun

‘DİR’ kapsamında ithal edilen malların usulsüz biçimde iç piyasada satılarak yerli üretim için haksız rekabet yaratması.

Çözüm önerisi

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birlikte çalışarak, ayniyat tespiti uygulama esasları ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmalı.

56-TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ

Sorun

Fiber altyapının yaygınlaştırılması için sabit altyapının kiralanması ve yeni sabit şebeke yapılması önündeki engeller.

Çözüm önerisi

BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fiyat ve şartları sağlamalı.

57-TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MECLİSİ

Sorun

Yapı malzemeleri üreticilerinin etkin olarak denetlenememesi.

Çözüm önerisi

PGD Sistemine her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli.

58-TÜRKİYE TURİZM MECLİSİ

Sorun

Turizm sektöründe haksız rekabet.

Çözüm önerisi

Turizm İşletme Belgesi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı haksız rekabeti ortadan kaldıracak mevzuat çalışması yapmalı.

59-TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ

Sorun

Lojistik köyler için gerekli mevzuat eksikliği.

Çözüm önerisi

Lojistik köyler için hazırlanacak mevzuat Master Planı’nı temel almalı ve İspanya örneğindeki gibi geri dönüşü olmayan verimsiz yatırımlar önlenmeli.

60-TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM MECLİSİ

Sorun

Vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi eksikliği.

Çözüm önerisi

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK burslarıyla yurtdışında doktora yapanların vakıf üniversitelerinde de görev alabilmeleri için gerekli mevzuat çalışması yapılmalı.

59 sektör meclisi haftalarca çalıştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan 59 sektör meclisi, sorunlarını sistemli şekilde ortaya koymak, ardından da bunlara ilişkin çözüm önerilerini raporlaştırmak için haftalar süren mesai sar fetti. Sigorta konusunda iki ayrı icra komitesi (eksper-acente) bulunduğu için 59 sektör meclisi, toplam 60 ayrı sektöre ilişkin sorun ve çözüm önerileri ortaya koydu. Dün gerçekleştirilen şurada sektör temsilcileri sorunlarını ve önerilerini hem kürsüden anlattı hem de rapor, yetkililere ve basına sunuldu. DÜNYA, bu rapordan her sektör için en önemli bir sorunu ve buna ilişkin çözüm önerilerini derledi.

Raporun kısaltılmamış orijinal metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

   İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 1

   İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 2

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir