12 °C

Bütçede 5,5 milyar liralık iyileşme

Geçen yıl temmuz ayında 5,4 milyar lira açık veren bütçe, bu yıl 129 milyon lira fazla vererek, 5,5 milyar liralık iyileşme gösterdi.

Bütçede 5,5 milyar liralık iyileşme

Maliye Bakanlığı'nca, bu yılın temmuz ve ocak-temmuz dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı. 

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 42,5 milyar liraya çıkarken, bütçe giderleri ise yüzde 6,8 azalarak 42,4 milyar liraya geriledi. 

2015 yılı Temmuz ayında 350 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2016 yılı Temmuz ayında 4 milyar 328 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artarak 317,5 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 12,1 artarak 316,3 milyar lira oldu. 

Böylece, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 129 milyon lira, ocak-temmuz döneminde de 1,3 milyar lira fazla verdi. 

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2015 yılı Temmuz ayında faiz hariç bütçe giderleri 40 milyar 453 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Temmuz ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 38 milyar 215 milyon TL olmuştur.

2015 yılı Temmuz ayında 40 milyar 103 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılı Temmuz ayında yüzde 6,1 oranında artarak 42 milyar 543 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise binde 3 oranında artarak 36 milyar 112 milyon TL olmuştur.

Bütçe giderleri

2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 42 milyar 414 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 45 milyar 506 milyon TL harcama yapılmıştır.

2016 yılı Temmuz ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü kullanılarak 38 milyar 215 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 12 milyar 384 milyon TL olmuştur. 2016 yılı Temmuz ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon TL ödeneğin yüzde 8,4’ü kullanılmıştır.

2016 yılı Temmuz ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında artarak 2 milyar 42 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Temmuz ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 3 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 46 milyar 891 milyon TL ödeneğin yüzde 7,8’i bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Temmuz ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında azalarak 16 milyar 99 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü bu ayda kullanılmıştır.

2016 yılı Temmuz ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 708 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 808 milyon TL’dir.

2016 yılı Temmuz ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 53 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 769 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Temmuz ayında 2 milyar 910 milyon TL sermaye gideri, 317 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 794 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri 2016 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında azalarak 4 milyar 198 milyon TL olmuştur.

Bütçe gelirleri

2015 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 40 milyar 103 milyon TL iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 6,1 oranında artarak 42 milyar 543 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre binde 3 oranında artarak 36 milyar 112 milyon TL olmuştur.

2016 yılı Temmuz ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,6 oranında artarak 4 milyar 911 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Temmuz ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 305 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 215 milyon TL olmuştur.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Temmuz ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre  kurumlar vergisi yüzde 347,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 38,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,5, damga vergisi yüzde 5,8 oranında artarken, harçlar yüzde 15,8, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 12,1, özel tüketim vergisi yüzde 3,7, gelir vergisi binde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 9,2 oranında azalmıştır."

Bakan'dan ilk yorum

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Bütçedeki güçlü performansını bu yılın temmuz ayında da sürdüğüne işaret eden Ağbal, temmuz ayında bütçenin hem aylık hem de kümülatif olarak fazla verdiğini vurguladı.

Geçen yıl temmuz ayında 5,4 milyar lira açık veren bütçenin bu yıl 129 milyon lira fazla vererek, 5,5 milyar liralık iyileşme gösterdiğini belirten Ağbal, benzer şekilde ocak-temmuz döneminde de bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 5,9 milyar lira iyileşerek, 1,3 milyar lira fazla verdiğini kaydetti.

Faiz dışı fazlada da güçlü bir performans gerçekleştiğine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu yılın temmuz ayında faiz dışı fazla 4,3 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 milyar lira iyileşme gösterdi. Yılın ilk 7 ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 31,9 milyar lira oldu. Ekonomimizin en güçlü yanlarından birini oluşturan mali disipline kararlılıkla devam ediyoruz. Global ekonomideki kırılganlık ve belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, Türkiye ekonomisi güçlü yönlerini devam ettirme ve daha da pekiştirme görünümünü koruyor. Bütçe disiplini yanında, ekonomimize daha da güç katacak yapısal reformlara da hız kesmeden devam edeceğiz."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap