Şubatın zam şampiyonu pirinç

Yıllık bazda kuru üzümde fiyat artışı yüzde 96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında yüzde 17.6 artış görüldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre yıllık bazda en fazla kuru üzüm aylık bazda ise pirinç fiyatı arttı. 12 aylık dönemde kuru üzümde fiyat artışı yüzde 96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında yüzde 17.6 artış görüldü. Pirinçten sonra aylık bazda en çok fiyat artışı yüzde 8.2 ile pikdemir ve yüzde 5.7 ile kurşunda gerçekleşti.

DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre Şubat 2019'da toptancı piyasalarda 20 temel üründen 16'sının fiyatında artış, 2'sinde fiyat düşüşü yaşanırken 2'sinde de sabit kaldı. Toptancı piyasalarda geçen ay pirinçte yüzde 17.6, pikdemirde yüzde 8.2, kurşunda yüzde 5.7, buğdayda ile kuru fasulyede yüzde 4.3, kalayda yüzde 4, pamukta ve sığır etinde yüzde 3.5, fındıkta yüzde 2.4, putrelde yüzde 2.1, çinko yüzde 1.8, çimentoda yüzde 1.8, mazotta yüzde 1.7, bakırda binde 9, pamuk ipliğinde binde 8, tenekede ise binde 6 fiyat artışı gerçekleşti. Şubat 2019'da kereste ve şeker fiyatı değişmezken, kauçukta yüzde 1.2, kuru üzümde ise yüzde 10.4 fiyat düşüşü görüldü.

Kuru üzümde yıllık artış yüzde 96.6

Yıllık bazda endekste yer alan 20 üründen 19'unun fiyatı artarken 1'inin ise düştü. 2018-2019 Şubat döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 96.6 ile kuru üzümde yaşandı. Fiyat artışında kuru üzümden sonra ikinci sırada yüzde 68.7 ile bakır, üçüncü sırada ise yüzde 56.3'le bakır yer aldı.

Arz-talep dengesinin fiyatlarda belirleyici olduğu son 12 aylık dönemde endeks kapsamına giren diğer ürünlerde ise; kalayda yüzde 46.9, pikdemirde yüzde 37.7, pirinçte yüzde 37.4, kurşunda yüzde 28.4, fındıkta yüzde 27, pamuktayüzde 26.3, kauçukta yüzde 21.6, putrelde yüzde 21, mazotta yüzde 19.4, çimentoda 16, çinkoda yüzde 15.5, kerestede yüzde 7.7, sığır etinde yüzde 5.8, pamuk ipliğinde yüzde 5.6, tenekede yüzde 4.9, şekerde binde 6 fiyat artışı gerçekleşti. 12 Aylık dönemde buğdayda ise yüzde 13.2 fiyat düşüşü yaşandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir