19 °C

Bankacılık sektörünün kâr hacmi arttı

TBB raporuna göre, bankacılık sektörünün eylül sonu itibariyle 12 aylık kâr hacmi yüzde 26 artış ile 46 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık sektörünün kâr hacmi arttı

Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektörü görünümüne ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre, bankacılık sektörünün eylül sonu itibariyle 12 aylık kâr hacmi yüzde 26 artış ile 46 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, eylül 2016 itibariyle, bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 3 trilyon TL oldu. Krediler, mevduat ve mevduat dışı kaynaklardan daha hızlı büyüme gösterdi. Sektör, özkaynak artışı yoluyla kaynak üretimine devam etti.

Son bir yıllık dönemde kredilerin yüzde 14’ü özkaynaklardaki büyümeden gelen kaynakla finanse edildi.

Kredi artışı güçlü

Toplam krediler bir yıl önceye göre yüzde 24, sabit fiyatlarla ise yüzde 12 oranında büyüyerek 2 trilyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılının ilk dokuz ayında 125 milyar TL artan krediler 2017 yılının aynı döneminde 260 milyar TL büyüdü.

Toplam mevduat yüzde 22 oranında artış ile 1,64 trilyon TL, sabit fiyatlarla artış yüzde 10 oldu. Toplam kaynakların yüzde 54’lük bölümünü mevduat oluşturdu. Kredi/mevduat oranı 2 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükseldi.

Mevduat dışı kaynaklar artmaya devam etti

Yıllık bazda yüzde 19 artan mevduat dışı kaynaklar Eylül 2017 itibariyle 822 milyar TL olarak kaydedildi. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar dışında, mevduat dışı kaynakların bütün önemli alt kalemlerinde artış yaşandı.

Bireysel kredilerdeki artış daha yavaş

Bireysel kredilerin yıllık büyümesi eylül ayı itibariyle yüzde 12 seviyesinde oldu. Bireysel krediler toplam kredilerin yüzde 25’lik bölümünü meydana getirdi. Kurumsal kredilerdeki yıllık büyüme ise yüzde 28 olarak tespit edildi.

Tahsili gecikmiş alacak oranı geriliyor

Takipteki alacaklar/kredi oranı Eylül 2017'de bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti.

Net faiz dışı giderler azaldı

2017 yılı Eylül ayı itibariyle faiz gelirleri yüzde 22, faiz giderleri ise de yüzde 23 büyüdü, net faiz geliri yüzde 21 artarak 107 milyar TL oldu. 12 aylık kâr hacmi yüzde 26 artış ile 46 milyar TL olarak belirlendi.

Özkaynak kârlılığı değişmedi

Yıllık ortalama özkaynak kârlılığı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 14,3 seviyesinde tespit edildi. Bankacılık sektörü toplam özkaynakları Eylül 2017 itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 345 milyar TL oldu. Özkaynaklar dolar bazında önemli bir değişiklik göstermedi.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.